Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Seger- och förlorartalen i presidentvalet 2012 by Mind Map: Seger- och förlorartalen i presidentvalet 2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Seger- och förlorartalen i presidentvalet 2012

Romneys tal

Känns oförberett inledningsvis - som att det är sant det han påstått, att han inte förberett något förlorartal.

Påpekar det obligatoriska i att han ringt och gratulerat segrarna, och till skillnad mot när McCain sa samma sak för fyra år sedan fick Romney inga bu-rop, utan en liten golfapplåd av en del i publiken.

Tackar sedan i turordning:

Sammanfattning: Mycket män, mycket kort, mycket uppgivet och trist.

Obamas tal

Väntan på Obama blir lång, men till slut kliver han upp på scenen med Michelle och döttrarna. Tar lugnt emot ljublet länge.

Öppnar storslaget med en referens till för 200 år sedan och "the task of perfecting our union moves foreward. Because of you".

Tackar varje amerikan som röstat

Övergår till en passage som syftar till att ena ett splittrat USA

Tackpassage i följande ordning

Ett passage med berättelser från verkligheten, där han gör sig till språkrör för många olika röster

Huvudbudskapet: Ett enat USA

Ett passage som manar till handling att ENA och JOBBA på.

Den amerikanska drömmen lever vidare

Knyter ihop säcken med huvudbudskapet: en familj, ett enat USA

Sammanfattning