Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wykorzystanie środków multimedialnych w kształceniu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie by Mind Map: Wykorzystanie środków
multimedialnych w
kształceniu uczniów
niepełnosprawnych
intelektualnie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie środków multimedialnych w kształceniu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Edukacja Specjalna - Przegląd zagadnień

Multimedia w kształceniu specjalnym

Podstawy metodologiczne badań własnych

Analiza prezentowanych badań własnych