C++

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
C++ by Mind Map: C++

1. Biblioteke

1.1. stog_pokazivac

1.1.1. TopS

1.1.2. PushS

1.1.3. PopS

1.1.4. InitS

1.1.5. IsEmptyS

1.2. stog_polje

1.2.1. TopS

1.2.2. PushS

1.2.3. PopS

1.2.4. InitS

1.2.5. IsEmptyS

2. Izbornik

2.1. 0.Izlaz

2.2. 1.Unos putnika

2.3. 2.Ispis obilježja poslijednjeg ukrcanog putnika

2.4. 3.Ispis neoženjen/neudata (18-25)

2.5. 4.Ispis udovica starijih od 50 godina

3. Funkcije

3.1. Funkcija za unos putnika

3.2. Funkcija za ispis obilježja poslijednjeg ukrcanog putnika

3.3. Funkcija za ispis neoženjen/neudata putnika (18-25)

3.4. Funkcija za ispis udovica starijih od 50 godina