Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Plan van Aanpak Suriname KPS by Mind Map: Plan van Aanpak Suriname KPS
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Plan van Aanpak Suriname KPS

Hhh

Ddddd

Rapportage

De outline is uiteraard nog aan te passen.    

Inlieidng

Management Samenvatting

Doelstellingen

Stand van zaken PKN

Haalbaarheidsonderzoek PDN-K

Virtual Office Wetgeving strafrechtspleging

Stand van zaken implementatie PKN

Enquête

Interviews

Haalbaarheidsonderzoek PDN-K

Bevindingen

PKN

PDN-K

Conclusies

PKN

PDN-K

Aanbevelingen

PKN, Licentiebeled, Periodieke Monitoring

PDN-K, Architectuur, Randvoorwaarden, Opleidingen, Pilot

VO Wetgeving, Pilot

Untitled

Implementatieplan PKN

Verankering

Definiering portefeuillehouder binnen MT Afwegingen: Initiatiefase binnen PIU Programma directeur PIU Implementatiefase binnen staande organisatie Hoofd HRM KC

Projectmanagement

Basisplan HD

Diagnose Vragenlijst

Infrastructuur

Afstemming met driver korps Amsterdam Amstelland Ronald Brewster Voorstellen om een Virtual Office in te richten voor projectorganisatie

Contentmanagement

Het implementatieplan voorziet in drie hoofdfasen: Ontsluiting kennisbank PKN Toevoegen specifieke content Suriname Gebruik maken van PKN+ concept Ontwikkelen en in gebruik nemen eigen kennisbank KPS  Gefaseerde opbouw PKN-S

Marketing

Untitled

Opleiding

Train the trainer

Nucleus Centres

Samenhang Sectorplan

PIU

Driverkorps AA

Coördinator Ro Brewster, CvP regiokorps Amsterdam-Amstelland.

Projecten

Informatiseringsproject

IBT centrum

Generieke opleidingen

Implementatieplan PDN-K

Juridisch

Nationaal Nederland, Min. van Justitie, Min. van BZK, DINPOL, CPB

Koninkrijk, NL, Privacy wetgeving, P-Reglement Haaglanden, Protocollen, NA, Aruba, Suriname

Nationaal Suriname, KLPD Liason, Min. van Justitie en Politie, Parket Generaal OM

Internationaal, Min. van Justitie NL, Domein Opsporing FBPL, IPOL

Organisatorisch

Verantwoordelijkheidstoedeling, Moderator, Acceptatie

Protocollen

Opleiding

Monitoring

Technologisch

PDN/K (intranet), TW Accounts, Voordelen, Nadelen, New Node

IPEP (Internet), Log-ins, Voordelen, Afsfsfsfs, Nadelen, Afafaffaf