Ilmiöpohjainen oppiminen ja some-palvelut

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ilmiöpohjainen oppiminen ja some-palvelut by Mind Map: Ilmiöpohjainen oppiminen ja some-palvelut

1. OHJE: Kootaan tähän ilmiöpohjaiseen työskentelyyn sopivia some-palveluita työskentelymetodeista case-tyyppisesti eli ensin esimerkkisivu avoimesta webistä tai esittelysivu ja sitten somepalvelut vinkkeineen. Tähän kokoelmaan saa vapaasti osallistua. [email protected]

2. Case: Posteri

2.1. Idea: Posterissa yhdistetään ilmiötä selittävä teoria, mahdollinen koeasetelma tuloksineen tai muu tutukimusesimerkki sekä havainnollistavia kuvia. Posterissa voidaan hyvin yhdistää esimerkiksi substanssiaine (kuten historia, kemia), kuvataide (valokuuvaaminen, piirtäminen), tekstitaito (äidinkieli, vieras kieli) sekä kaavio tai laskelma (matematiikka, fysiikka).

2.2. Vinkkejä: Kari Hannosen blogissa hyviä vinkkejä tieteellisen / oppimis-posterin tekemiseen.

2.3. Somepalvelu: Glogster EDU.

2.3.1. AVO-hankkeen ohje Glogsteriin.