Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ilmiöpohjainen oppiminen ja some-palvelut by Mind Map: Ilmiöpohjainen oppiminen ja some-palvelut
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ilmiöpohjainen oppiminen ja some-palvelut

OHJE: Kootaan tähän ilmiöpohjaiseen työskentelyyn sopivia some-palveluita työskentelymetodeista case-tyyppisesti eli ensin esimerkkisivu avoimesta webistä tai esittelysivu ja sitten somepalvelut vinkkeineen. Tähän kokoelmaan saa vapaasti osallistua. rongas.anne@gmail.com

Case: Posteri

Idea: Posterissa yhdistetään ilmiötä selittävä teoria, mahdollinen koeasetelma tuloksineen tai muu tutukimusesimerkki sekä havainnollistavia kuvia. Posterissa voidaan hyvin yhdistää esimerkiksi substanssiaine (kuten historia, kemia), kuvataide (valokuuvaaminen, piirtäminen), tekstitaito (äidinkieli, vieras kieli) sekä kaavio tai laskelma (matematiikka, fysiikka).

Vinkkejä: Kari Hannosen blogissa hyviä vinkkejä tieteellisen / oppimis-posterin tekemiseen.

Somepalvelu: Glogster EDU.