Düşünce Kutusu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Düşünce Kutusu by Mind Map: Düşünce Kutusu

1. Ham fikirler

1.1. Buradaki soruyu kendimize sürekli sormalıyız

1.1.1. Türkiye'deki yazılımcı beyin göçü nasıl önlenebilir?

1.1.2. Diğer örnek sorular

1.1.2.1. genç nüfusun potansiyeli nasıl maksimize edilebilir ?

1.1.2.2. Gençleri hipnotik sosyal medyadan üretmeye nasıl sevk edebiliriz ?

1.2. Çok kilişe olacak, ama profesyonel dünyaya "milli" seferberlik çağrısı yapılıp profesyoneller yedeklik yoklaması gibi göreve çağırılabilir

1.3. Öne çıkan soru(n)lar için Think tank'ler oluşturmalıyız

1.3.1. çeşitli iş kollarından gönüllüler ile ekip kurmalıyız

1.3.1.1. 10+ yöneticiler

1.3.1.1.1. müracaat edilen ve seçilen profesyonellere cüzi vergi indirimi :)

1.3.1.2. önde gelen Üniversitelerden mezun olmuşlar

1.3.1.3. önde gelen şirketlerde görev yapanlar

1.3.1.4. Yurtdışındaki Türkler'den de destek alınabilir ?

1.3.1.5. dünyadaki trendler, aynı problemle karşılaşan ülkelerin ve şirketlerin politikalarının incelenmesi

1.3.2. TT'ler üst kurullara raporlar vs

1.4. İllegal dışarıda yapılanmaların ortaya çıkartılması ve sürecinin zorlaştırılması için ne gibi adımlar atılabilir ?

1.4.1. vergisiz çalışan freelance developerlar

1.4.2. TR'de vergisiz çalışan freelance'ler dahil

1.5. Ben 8-5 calısmak istemiyorum, ama yazılım alanında calısmak istiyorum

1.5.1. Bu profil için freelance platformlar oluşturup (TR'de) bunları desteklemek ?

2. Kaba bakış

2.1. dört profil diye düşünsek

2.1.1. Üniversite mezunları

2.1.1.1. 1,2,3,4,5 yeterlilik sınavları oluşturmak

2.1.1.1.1. BT içerisinde onlarca alt iş kolu bazında

2.1.1.1.2. bu yeterlilikleri almış olan kişilere seniority'yi de dikkate alacak şekilde ilave bir devlet ödeneği sunmak

2.1.1.1.3. Bu yeterlilik sınavları için ücretsiz kurslar sunmak

2.1.2. Üniversite Öğrencileri (mümkünse 1. sınıftan)

2.1.2.1. "BT alanında çalışmak istiyorum, ama hangi alanda çalışmak istediğimi bilmiyorum"

2.1.2.1.1. Bu grubu yakalamak ve BT dünyasında öne çıkan rollerin net tanımlarını yaparak cazibe merkezleri oluşturmak ve buraya sevk etmek

2.1.2.2. kapsamı sadece BM ile değil, tüm mühendislik alanına yayarak bakınmak

2.1.2.3. "Türkiye'de neden durayım abi?" sorusuna cevap vermemiz gerekiyor

2.1.2.3.1. Ülkede üretilen yazılım değerinin rakamlarla ifade edilmesi için çalışmalar

2.1.2.3.2. önde gelen şirketler ve gelecek projeksiyonları (sektörlerinin dahil)

2.1.2.3.3. Devletin geleceğe yönelik ortaya koyduğu teşvik programları ve bireysel fonlama sistemleri ile ilgili bilgilendirme

2.1.2.3.4. "Bu ülkede değer yaratarak katkıda bulunmak istiyorum" dedirtmek

2.1.2.4. Bahsi geçen think tank'lerin en temel seviyesinde buradan da arkadaşlar dahil edilebilir

2.1.2.5. Influence influence influence

2.1.2.5.1. Okullarla işbirliği ile eğitim programları başlatmak

2.1.2.5.2. Profesyonel dünya ile öğrencileri buluşturmak

2.1.2.6. peer pressure için bu gençler arasında sosyal platformlar oluşturmak ve birbirini gelişime zorlayan bir kültür tesis etmek

2.1.2.7. yazılımla ilgiliyim, ama İngilizcem yeterli değil

2.1.2.7.1. hop burayı yakalamak !

2.1.2.7.2. aman öğrenip kanatlanmasın da !

2.1.2.7.3. İngilizce kursları sunmak

2.1.2.7.4. Yazılım + ingilizce kursu sunmak

2.1.3. Üniversite Kazanamamış Öğrenciler

2.1.3.1. Kazanabileceğimiz kaybedilenler buralarda olabilir

2.1.3.2. okul ve daha doğrusu üniversitenin şart olmadığı algısını hem bu gruba hem de profesyonel şirketlere yayarsak bakış açısını ve örneklemeyi genişletebiliriz

2.1.3.3. peki ne yapacağız ?

2.1.3.3.1. Adam lise terk, ya da üniversiteyi kazanamamış, ama aslan gibi kodlama yapıyor

2.1.3.3.2. yine tur yine gizli yetenek avı

2.1.3.3.3. eğitim ve üni dışı formasyon oturtarak alternatif bir hat açma girişimi

2.1.3.4. yazılımla ilgiliyim, ama İngilizcem yeterli değil

2.1.3.4.1. hop burayı yakalamak !

2.1.3.4.2. aman öğrenip kanatlanmasın da !

2.1.3.4.3. İngilizce kursları sunmak

2.1.3.4.4. ücretsiz Yazılım + ingilizce kursu sunmak

2.1.3.5. peer pressure için bu gençler arasında sosyal platformlar oluşturmak ve birbirini gelişime zorlayan bir kültür tesis etmek

2.1.4. Üniversite Çağına Gelecek Öğrenciler

2.1.4.1. Yurt genelinde tur ve yetenek avı (futbolcu gibi)

2.1.4.1.1. Bunu kim yapacak ?

2.1.4.2. Belirlenen gençlerin fonlanarak eğitim ve seritikfasyon programlarına alınması

2.1.4.3. Rütbevari bir seviyelendirme ile kişilerin bir geçmiş oluşturmasını sağlama

2.1.4.4. "Türkiye'de neden durayım abi?" sorusuna cevap vermemiz gerekiyor

2.1.4.4.1. Ülkede üretilen yazılım değerinin rakamlarla ifade edilmesi için çalışmalar

2.1.4.4.2. önde gelen şirketler ve gelecek projeksiyonları (sektörlerinin dahil)

2.1.4.4.3. Devletin geleceğe yönelik ortaya koyduğu teşvik programları ve bireysel fonlama sistemleri ile ilgili bilgilendirme

2.1.4.4.4. "Bu ülkede değer yaratarak katkıda bulunmak istiyorum" dedirtmek

2.1.4.5. "Ne olmak istediğimi bilmiyorum"

2.1.4.5.1. Bu grubu yakalamak ve BT dünyasında öne çıkan rollerin net tanımlarını yaparak cazibe merkezleri oluşturmak ve buraya sevk etmek