Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hoofdstuk 6 - Waarnemen by Mind Map: Hoofdstuk 6 - Waarnemen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Hoofdstuk 6 - Waarnemen

Adequate prikkel

Warmtezintuigen

Gehoorzintuigen

Smaakzintuigen

Drukzintuigen

Koudezintuigen

Tastzintuigen

Reukzintuigen

Evenwichtszintuigen

Gezichtszintuig

Basisstof 1 - Zintuigen

Gewenning

Motivatie

Impulsen

Prikkel

Zenuwen

Drempelwaarde

Zintuigcellen

Basisstof 2 - Voelen

Opperhuid

Afbeelding leren

Basisstof 3 - Ruiken en Proeven

Basisstof 4 - Horen

Basisstof 5 - Zien

Basisstof 6 - De werking van de ogen