Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hoofdstuk 6 - Waarnemen by Mind Map: Hoofdstuk 6 - Waarnemen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Hoofdstuk 6 - Waarnemen

Adequate prikkel

Warmtezintuigen

Aanraking met iets dat warmer is dan je huid.

Gehoorzintuigen

Geluid

Smaakzintuigen

Smaakpapillen

Drukzintuigen

Drukken op de huid

Koudezintuigen

Aanraking met iets dat kouder is dan je huid

Tastzintuigen

Lichte aanraking met de huid

Reukzintuigen

Geuren

Evenwichtszintuigen

-

Gezichtszintuig

Licht

Basisstof 1 - Zintuigen

Gewenning

Als je bepaalde gevoelens van zintuigen heel vaak hebt gevoelt dan voel je bijv. je kleren na enige tijd niet meer.

Motivatie

Als je bijv. heel aandachtig luistert, dan krijgen je oren een lage drempelwaarde.

Impulsen

Zijn elektrische signalen: 'seintjes' door aan de zenuwen

Prikkel

De impuls geeft informatie aan de zenuwen door en daarna krijg je een soort 'mini-schokje'

Zenuwen

Geven een 'seintje' terug als je bijv. pijn moet voelen.

Drempelwaarde

de 'drempel' tussen voelen en niet voelen

Zintuigcellen

Zijn aangesloten op de zenuwen

Basisstof 2 - Voelen

Opperhuid

Hoornlaag, Bestaat uit: 'Dode verhoornde cellen' en beschermt tegen bacteriƫn, Eelt, Extra dikke hoornlaag

Kiemlaag, Bestaat uit: 'levende cellen' en de onderste kiemlaag deelt zich voortdurend de cellen die daarboven liggen schuiven naar buiten en verhoornen

Haren, Steekt door de opperhuid heen en is omgeven door een haarzakje

Haarzakje, Uitstulping van kiemlaag in lederhuid

Afbeelding leren

Basisstof 3 - Ruiken en Proeven

Basisstof 4 - Horen

Basisstof 5 - Zien

Basisstof 6 - De werking van de ogen