Agricultura

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Agricultura by Mind Map: Agricultura

1. països pobres

1.1. l'agricultura és de subsistència (només em dóna per menjar)

1.1.1. perquè hi ha molta població

1.1.2. perquè tenen factors físics desfavorables

1.1.3. perquè no tenen diners

1.1.3.1. no tenen tecnologia

1.1.4. perquè tenen moltes guerres

1.2. agricultura de monocultius

1.2.1. gran plantació d'un sol producte. S'utilitza per comerciar amb el primer món.

1.2.2. productes: cacau, cafè, te, cotó...

2. països rics

2.1. l'agricultura és de mercat ( hi ha excedents per comerciar)

2.1.1. perquè tenen diners

2.1.1.1. tenen tecnologia

2.1.1.2. tenen fertilitzants

2.1.1.3. tenen regadiu

2.1.1.4. tenen hivernacles (conreu cobert)

2.2. tipus d'agricultura

2.2.1. agricultura intensiva

2.2.1.1. camps oberts

2.2.1.1.1. blat, ordi, civada

2.2.1.2. camps closos

2.2.1.2.1. productes: farratgers, blat de moro, patates, mongetes, arbres fruiters

2.2.2. agricultura mediterrània

2.2.2.1. amb hivernacles i reg controlat

2.2.2.2. productes: cotó, tabac, soja, gira-sol

2.3. agricultura extensiva

2.3.1. monocultiu de cereals especialitzat en un producte en una gran extensió

2.3.1.1. requereix molta inversió en màquines però poca mà d'obra

3. Factors que condicionen l'espai rural

3.1. factors físics

3.1.1. clima

3.1.1.1. el tipus de cultiu varia si el clima és plujós o si és sec

3.1.2. relleu

3.1.2.1. a la muntanya és més fàcil practicar la ramaderia que l'agricultura

3.1.3. fertilitat

3.2. factors humans

3.2.1. densitat de població

3.2.1.1. un lloc amb molta població haurà d'aprofitar l'espai al màxim. Ex. terrasses d'arròs d'Àsia

3.2.2. grau de desenvolupament econòmic

3.2.2.1. als països rics l'agricultura està molt més mecanitzada que al Tercer Món

3.2.3. fets històrics i culturals

3.2.3.1. al llarg de la història hem anat descobrint conreus que no coneixíem, com el de la patata, procedent de Sudamèrica