SOME-työpaja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOME-työpaja by Mind Map: SOME-työpaja

1. Miksi?

1.1. Tehdyn DOKUMENTOINTI, oppimisprosessi näkyväksi, yhteys työelämään

1.1.1. BLOGI, wiki, facebook, mindmap, twitter, diigo

1.1.1.1. POPPLET

1.1.1.2. BLOGGER

1.1.1.3. MINDMEISTER

1.2. VAIHTOEHTOJA tehtäviin opiskelija tuottaa ja tekee yhdessä ja yksin - motivaatio, innostus

1.2.1. Teksti, KUVA, VIDEO, mindmap, piirros, wiki, twitter, linkit, chat

1.3. YHTEISEN TIEDON rakentaminen ja JAKAMINEN, toisilta oppiminen

1.3.1. WIKI, FACEBOOK, TWITTER

1.3.1.1. PUROT.NET

1.3.1.1.1. Työskentelynvaiheet näkyviin

1.3.1.1.2. Sivupohjat

1.3.1.1.3. Pysyvät sivut

1.3.1.1.4. Tavoite, keskustelu vieressä

1.3.1.1.5. Tehkää käsitekartta aiheesta yhdessä ja tuokaa tänne

1.3.1.1.6. Aikaleima, prosessin dokumentointi

1.3.1.2. TIEKEN MUISTIO

1.4. TYÖELÄMÄTAITOJEN harjoittelua: sosiaaliset taidot, tvt-taidot, kielet, dokumentointitaidot ym.

1.4.1. Kaikki somen käyttö, erityisesti yhdessä tehty ja julkinen tuottaminen

1.5. Oppimisen arviointi, PALAUTE

1.5.1. Kaikki somepalvelut mahdollistaa

1.6. Matalan kynnyksen YHTEYDENPITO

1.6.1. Tiedottaminen ja kuulumiset esim. Facebook

1.7. Harto Pönkä

1.7.1. Yrityksissä jakaa tietoa ja osaamista, tarve ottaa some hyöytykäyttöön juuri nyt

1.7.2. Vaatii harjoittelua toimia ryhmässä, jakaa tietoa ja jalostaa omia ja muiden ideoita , siksi tärkeää ottaa opetukseen mukaan

1.7.3. Teknologian oppimiskäyttö on keskeinen oppimaan oppimisen taito

2. Mitä?

2.1. SOMEKETTI

2.1.1. Uusi oppimisympäristö ja toimintakulttuuri

2.1.1.1. CREATIVE COMMONS

2.1.1.1.1. Flickr blue mountain

2.2. Yksityisyys - JULKISUUS

2.2.1. Esim. blogi, Twitter

2.2.1.1. TWITTER

2.3. Yksilöllisyys - YHTEISÖLLISYYS

2.3.1. Esim. Facebook

2.3.1.1. FACEBOOK

2.4. MOBIILIKÄYTTÖ, saavutettavuus

2.4.1. Kaikki somepalvelut

2.4.1.1. APPS

2.5. TOIMINTA, SISÄLLÖNTUOTTAMINEN

2.5.1. Monet somepalvelut

2.5.2. Sisällöntuottajan oikeuden oikeudet, velvollisuudet, tietoturva

2.6. PLE

2.6.1. LMS

3. Miten?

3.1. VALITAAN yhdessä sopivat some-palvelut

3.2. Sovitaan toimintatapa ja PELISÄÄNNÖT

3.2.1. PHKK SOMEOHJE

3.3. OSALLISTUMINEN, vastuullinen aktiivisuus, sitoutuminen

3.4. PILVIPALVELUT

3.4.1. DROPBOX

3.4.2. GOOGLE DRIVE

3.5. TÄHTIMALLI Kokonaisuus, yhteys järjestelmiin

3.5.1. Moodle (koti)

3.5.2. KYVYT.FI

3.5.3. Some

3.6. Harto Pönkä

3.6.1. Aloita tutusta ja helposta

3.6.2. Esim. Luokan/kurssin yhteinen blogi tai wiki

3.6.2.1. Voi olla: Opetuksen dokumentointi, avoimuus. Tehtäviä, ohjeusta, lisämateriaalia (oppimisympäristö) Yhteinen tila, yhteisöllisyyden tukeminen

3.6.3. Mahdollisuuksia riittää, keskitys tiettyyn asiaan oppimisen tukemisessa

3.6.4. Kerää palautetta, suunnittele-toteuta-arioi, ja uudelleen

3.6.5. Pidä omissa käsissäsi

3.6.6. Millaisen työskentelyn palvelu mahdollistaa

3.6.7. Kuinka helppoa käyttöönotto/käyttö on

3.6.8. Toimintakulttuurin muutos (avoin, yhteisöllinen)

3.6.8.1. Opettajajohtoisuus, opiskelijoiden osallsitaminen, kannustus, kriittisyys/innostus

3.6.8.1.1. 2 arvioi ja kehitä aiemman pohjalta, siirrä vastuuta opiskelijoille

3.6.8.2. Tähtimallin käyttö estää pirstaloitumisen, jokin yhteinen paikka, koti-/seurantasivu, joka yhdistää kaikki käytetyt verkkopalvelut

3.6.8.3. Ei pelkästään uusia välineitä vaan myös menetelmiä: palapelimalli

3.6.9. Vaiheittain 1-4

3.6.10. Suunnittele oppimsipolku

3.6.10.1. Roolitus, ryhdisttää toimintaa

3.6.11. Flipped classroom

3.6.12. Oppimisprosessi arvioinnin keskiössä

3.6.12.1. Aikaleimoja esim. Tieken muistio, mindmeister

3.7. Jari Välkkynen

3.7.1. Wiki = kirja

3.7.2. Blogi = vihko

3.7.2.1. 50% omatoimisesti, 50% tekee pakollisen, pieni osa kynällä ja paperilla

3.7.3. Älypuhelin (padi) = työväline

3.7.4. Opiskelijalähtöisyys, opetuksen apuvälienitä (puh, pad)

3.8. Pienin askelin alkuun,