Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KV by Mind Map: KV

1. Mitä hankkeita ja verkostoja/miten näkyy arjessa

2. Miten näkyy arjessa

2.1. Erasmus+

3. Tutkintojen viitekehys

3.1. Valtioneuvoston kehittämissuunnitema

3.1.1. Väestön muutos

3.1.2. Työelämän muutos

3.1.3. Kasvuympäristön muutos

3.1.4. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen

3.1.4.1. Yrityselämän kansainvälisyystaidot

3.1.4.1.1. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

3.1.4.1.2. Arvot ja asenteet

3.1.4.1.3. Verkostot

3.1.4.1.4. Tiedot ja taidot

3.2. Opetusministeriö

3.2.1. Uudet tutkinnon perusteet

3.2.1.1. Yhteistyö

3.2.1.1.1. Kööpenhamina prosessi

3.2.1.2. Kansainvälistyminen

3.2.1.2.1. Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus

3.2.1.2.2. Opettajien kansainväliset työelämäjaksot

3.2.1.2.3. Eurooppalainen yhteistyö

3.2.1.2.4. Yhteistyö myös muualle

3.2.1.3. Arviointikriteerit

3.2.1.4. Työssäoppiminen

3.2.1.4.1. Näytöt

3.2.1.4.2. Suorittaminen myös ulkomailla

3.2.2. Työryhmä

3.2.2.1. Kotimaiset tutkinnot

3.2.2.1.1. EQF

3.2.2.1.2. Bolognan prosessi

3.2.2.2. ehdotus siitä, miten kansallista viitekehystä ylläpidetään, päivitetään ja kehitetään

3.2.2.3. kuvata, miten laadunvarmistus on järjestetty

3.2.2.4. kansalliseen viitekehykseen eivät sisälly tutkintojen osat, täydennyskoulutus tai muu tutkintoon johtamaton koulutus

3.2.2.5. Hannu Siren

3.3. ECTS

3.3.1. Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä,

3.3.1.1. Lukuvuosi 60 ECTS pistettä

3.3.1.1.1. Opintojakso 25-30h työtä

3.3.1.2. arvosana-asteikko

3.3.1.2.1. A Erinomainen 90%–100%

3.3.1.2.2. B Erittäin hyvä 65%–90%

3.3.1.2.3. C Hyvä 35%–65%

3.3.1.2.4. D Tyydyttävä 10%–35%

3.3.1.2.5. E Välttävä 0%–10%

3.3.1.2.6. FXHylätty; vaatii lisää työtä

3.3.1.2.7. F Hylätty; vaatii paljon lisää työtä

3.3.2. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm

3.3.3. EQF

3.3.3.1. Suomalaiset tutkinnot sijoittuvat esityksen mukaan seuraaville kansallisen viitekehyksen vaativuustasoille: • perusopetuksen oppimäärän tuottama osaaminen tasolle 3 • ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä vaativuustasolle 4 • ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot tasolle 4 • erikoisammattitutkinnot tasolle 5 • ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot tasolle 6 • ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7 • yliopistojen tieteelliset, taiteelliset ja ammatilliset jatkotutkinnot, esim. lisensiaatin tutkinto ja tohtorin tutkinto tasolle 8

3.4. http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tutkintojen_viitekehykset

3.5. ECVET

3.5.1. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) avulla eri maissa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyödyntää osana tutkintoja yhdenmukaisella tavalla Euroopan alueella.

4. Strategiat, toimintalinjaukset ja kehittämiskohteet

4.1. EAC/44/06 Support for Mobility

4.1.1. IVET

4.1.1.1. ECVET Reflector and Connexion

4.1.2. Petra

4.1.3. Leonardo da Vinci

4.1.4. Lifelong Learning programme

4.1.5. Mobilityportal.eu

4.2. Suomen maakuntaohjelma xxxx

4.2.1. Toisen asteen koulutuksennuudistaminen

4.2.1.1. Kaksoistutkinto

4.2.1.2. T&K koulutus

4.2.1.3. Korkeakouluyhteistyö

4.2.2. Uuden Äänekosken hyvinvointipalvelujen organisointi

4.2.3. Uuden Äänekosken muodostaminen

4.2.3.1. Hirvaskankaan kehittäminen

4.2.4. Maakunnallinen strategia

4.2.4.1. Kansainvälistymisen toimintaohjelma

4.2.4.1.1. Human Technology maakunta

4.2.4.1.2. Monikulttuurinen opetus ja kasvatus

4.2.4.1.3. Yritykset vahvistavat kansainvälistä kilpailukykyä