Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KV by Mind Map: KV

1. Mitä hankkeita ja verkostoja/miten näkyy arjessa

1.1. Kansainvälisyyskoulu 2

1.1.1. Sote

1.1.1.1. Kv ja monikulttuurisuus

1.1.1.1.1. Joonas Penttinen

1.1.1.1.2. 2013

1.1.1.2. Ops työ 50h

1.1.1.3. Opintopolku 50h

1.1.1.4. Jaiko

1.1.1.4.1. Jyrki veistömö

1.1.1.5. Jämsä

1.1.1.5.1. Hilkka pirinen

1.1.1.6. Poke

1.1.1.6.1. Merja Paananen

1.1.2. ECVET

1.1.2.1. Opintojakso ulkomailla

1.1.2.1.1. Vanhustyö

1.1.2.1.2. Kulttuurikeskus

1.1.2.2. Prosessin kuvaaminen Pokela 50h

1.1.2.2.1. 2013-2014

1.1.2.3. Puitesopimukset

1.1.2.4. Jyväskylä

1.1.2.4.1. Rea Tuominen

1.1.2.4.2. Milja Niskanen

1.1.2.4.3. Reija Kivelä

1.1.3. Arviointisuunnitelma

1.1.4. Teli

1.1.4.1. Pirjo Lumiaro

1.1.4.2. Ops

1.1.4.2.1. Kansainväliset kuljetukset kurssi

1.1.4.2.2. Kielten opiskelu

1.1.4.3. Vk päivän toteutus

1.1.4.3.1. 2013

1.1.4.3.2. Sidosryhmät

1.1.4.4. Arviointisuunnitelma

1.2. Kansainvälisyyskoulu 1

1.2.1. 2009 -2011

1.2.2. Kansainvälisyyskonseptin luominen

1.2.3. Kv vuorovaikutus

1.2.4. Oppilaitosten ja yritysten kv osaamisen lisääminen

1.2.5. CLIL englanninkelen opetus

1.2.6. Bi-certification ECVET

1.2.7. KV opintopolut

2. Miten näkyy arjessa

2.1. COMENIUS

2.1.1. Car service iän Europe

2.1.1.1. POKE

2.1.1.1.1. Pekka Ouli

2.1.1.2. Grupul Scolar Industrial Romania

2.1.1.3. Stredna odborna Skola Slovakia

2.1.1.4. Brake system , motor management

2.1.2. VSS-volunteers for safety and security

2.1.2.1. Violence prevention in School

2.1.2.1.1. Berlin

2.1.3. Lifelong learning programme

2.1.3.1. Building the future

2.1.3.1.1. Poke

2.1.3.1.2. Lycee professionel Les Alpilles / Ranska

2.1.3.1.3. Alfa-College / Hollanti

2.1.3.1.4. Athene royal rochefort-jenelle / Belgia

2.1.3.1.5. Instituto Technico Settore Tecnologio / Italia

3. Tutkintojen viitekehys

3.1. 2007-2012 valtioneuvoston kehittämissuunnitelma

3.1.1. Matti Vanhanen

3.1.2. Väestön muutos

3.1.3. Työelämän muutos

3.1.4. Kasvuympäristön muutos

3.1.5. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen

3.1.5.1. Yrityselämän kansainvälisyystaidot

3.1.5.1.1. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

3.1.5.1.2. Arvot ja asenteet

3.1.5.1.3. Verkostot

3.1.5.1.4. Tiedot ja taidot

3.2. Opetusministeriö

3.2.1. Uudet tutkinnon perusteet

3.2.1.1. Yhteistyö

3.2.1.1.1. Kööpenhamina prosessi

3.2.1.2. Kansainvälistyminen

3.2.1.2.1. Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuus

3.2.1.2.2. Opettajien kansainväliset työelämäjaksot

3.2.1.2.3. Eurooppalainen yhteistyö

3.2.1.2.4. Yhteistyö myös muualle

3.2.1.3. Arviointikriteerit

3.2.1.4. Työssäoppiminen

3.2.1.4.1. Näytöt

3.2.1.4.2. Suorittaminen myös ulkomailla

3.2.2. Työryhmä

3.2.2.1. Kotimaiset tutkinnot

3.2.2.1.1. EQF

3.2.2.1.2. Bolognan prosessi

3.2.2.2. ehdotus siitä, miten kansallista viitekehystä ylläpidetään, päivitetään ja kehitetään

3.2.2.3. kuvata, miten laadunvarmistus on järjestetty

3.2.2.4. kansalliseen viitekehykseen eivät sisälly tutkintojen osat, täydennyskoulutus tai muu tutkintoon johtamaton koulutus

3.2.2.5. Hannu Siren

3.3. ECTS

3.3.1. Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä,

3.3.1.1. Lukuvuosi 60 ECTS pistettä

3.3.1.1.1. Opintojakso 25-30h työtä

3.3.1.2. arvosana-asteikko

3.3.1.2.1. A Erinomainen 90%–100%

3.3.1.2.2. B Erittäin hyvä 65%–90%

3.3.1.2.3. C Hyvä 35%–65%

3.3.1.2.4. D Tyydyttävä 10%–35%

3.3.1.2.5. E Välttävä 0%–10%

3.3.1.2.6. FXHylätty; vaatii lisää työtä

3.3.1.2.7. F Hylätty; vaatii paljon lisää työtä

3.3.2. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm

3.3.3. EQF

3.3.3.1. Suomalaiset tutkinnot sijoittuvat esityksen mukaan seuraaville kansallisen viitekehyksen vaativuustasoille: • perusopetuksen oppimäärän tuottama osaaminen tasolle 3 • ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä vaativuustasolle 4 • ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot tasolle 4 • erikoisammattitutkinnot tasolle 5 • ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot tasolle 6 • ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tasolle 7 • yliopistojen tieteelliset, taiteelliset ja ammatilliset jatkotutkinnot, esim. lisensiaatin tutkinto ja tohtorin tutkinto tasolle 8

3.4. http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/tutkintojen_viitekehykset

3.5. ECVET

3.5.1. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) avulla eri maissa suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyödyntää osana tutkintoja yhdenmukaisella tavalla Euroopan alueella.

4. Strategiat, toimintalinjaukset ja kehittämiskohteet

4.1. EAC/44/06 Support for Mobility

4.1.1. IVET

4.1.1.1. ECVET Reflector and Connexion

4.1.2. Petra

4.1.3. Leonardo da Vinci

4.1.4. Lifelong Learning programme

4.1.5. Mobilityportal.eu

4.2. Suomen maakuntaohjelma 2007-2010

4.2.1. Toisen asteen koulutuksennuudistaminen

4.2.1.1. Kaksoistutkinto

4.2.1.2. T&K koulutus

4.2.1.3. Korkeakouluyhteistyö

4.2.2. Uuden Äänekosken hyvinvointipalvelujen organisointi

4.2.3. Uuden Äänekosken muodostaminen

4.2.3.1. Hirvaskankaan kehittäminen

4.2.4. Maakunnallinen strategia

4.2.4.1. Kansainvälistymisen toimintaohjelma

4.2.4.1.1. Human Technology maakunta

4.2.4.1.2. Monikulttuurinen opetus ja kasvatus

4.2.4.1.3. Yritykset vahvistavat kansainvälistä kilpailukykyä