Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Podział władzy w Polsce by Mind Map: Podział władzy w Polsce
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Podział władzy w Polsce

System prawny

Konstytucja

Ustrój polityczny

Władze

Władza ustawodawcza

Sejm, Struktura, Stowarzyszenia Polityczne, PO, 206, PSL, 28, PiS, 137, Ruch Palikota, 43, SLD, 25, Solidarna Polska, 19, Posłowie niezrzeszeni, 2, Liczba członków, 460, Ordynacja, ordynacja proporcjonalna, Siedziba, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa, Organy, Komisje sejmowe, Konwent Seniorów, Prezydium Sejmowe, Marszałek Sejmu, Ewa Kopacz, Wykonywane prace, Posiedzenia, Komisje Sejmowe, Druki Sejmowe, Posiedzenia Legislacyjne, Projekty, Uchwały

Senat, Struktura, Stowarzyszenia polityczna, PO, 63, PiS, 29, PSL, 2, Solidarna Polska, 2, niezależni, 4, ordynacja, większość względna, Liczba członków, 100, Siedziba, ul. Wiejska 6, Warszawa, Organy, Komisje Senackie, Prezydium Senatu, Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz, Wykonywane Prace, Posiedzenia, Druki, Uchwały, Inicjatywy Ustawodawcze, Inicjatywy Uchwałodawcze

Władza wykonawcza

Struktura, Skład rady ministrów, Prezes rady ministów, Donald Tusk, Wicepremier, minister gospodarki, Waldemar Pawlak, minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz, minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, minister administracji i cyfryzacji, Michał Boni, minister skarbu, Mikołaj Budzanowski, minister spraw wewnętrzych, Jacek Cichocki, minister sprawiedliwości, Jarosław Gowin, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Stanisław Kalemba, minister środowiska, Marcin Korolec, minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Barbara Kudrycka, minister sportu i turystyki, Joanna Mucha, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, Sławomir Nowak, minister finansów, Jan Vincent-Rostkowski, minister obrony narodowej, Tomasz Siemoniak, minister spraw zagranicznych, Radowsław Sikorski, minister edukacji narodowej, Krystyna Szumilas, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski, minister - członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, szef KPRM, Tomasz Arabski

Prezydent, Bronisław Komorowski

Władza sądownicza

Sądy, Sąd Najwyższy, Organy, Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego, Stanisław Dąbrowski, Prezes Sadu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów, Zgromadzenie Sędziów Izby, Kolegium, Sąd powszechny, Sąd administracyjny, Sąd wojskowy

Trybunały, Trybynał Konstytucyjny, Organy, Prezes Trybunału, Andrzej Rzepliński, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału, Wykonywane prace, Kontrolowanie zgodności norm prawnych, Trybunał Stanu, Organy, Przewodniczący Trybunału Stanu, Stanisław Dąbrowski, Wykonywane prace, Egzekwowanie odpowiedzialności organów i urzędników

Samorządy terytorialne

Samorząd Gminny

Samorząd terytorialny

Samorząd Wojewódzki