Glavni program

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Glavni program by Mind Map: Glavni program

1. Implementacije

1.1. Funkcijepomoću pokazivaća

1.1.1. TopS

1.1.2. PushS

1.1.3. PopS

1.1.4. InitS

1.1.5. IsEmptyS

1.2. Funkcije pomoću polja

1.2.1. TopS

1.2.2. PushS

1.2.3. PopS

1.2.4. InitS

1.2.5. IsEmptyS

2. Izbornik glavnog programa

2.1. 1.Unos putnika i iskrcaj (LIFO struktura)

2.2. 2.Iskrcavanje putnika u prvoj luci

2.3. 3.Iskrcavanje putnika u drugoj luci

2.4. 0.Izlaz iz programa

3. Funkcije definirane u glavnom programu

3.1. Ukrcaj putnika

3.2. Iskrcaj u prvoj luci prema zadanom uvjetu

3.3. Iskrcaj u drugoj luci prema zadanom uvjetu

4. Biblioteke

4.1. pokazivaci.h

4.2. polje.h