Program za unos i iskrcaj putnika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program za unos i iskrcaj putnika by Mind Map: Program za unos i iskrcaj putnika

1. Funkcija za ukrcaj putnika

1.1. Unos podataka o putnicima

1.2. Ispisi podatke o posljednjem putniku

2. Funkcija za iskrcaj neozenjenih muskaraca između 18-25 godina

2.1. Prebacuj putnike na pomoćni stog

2.2. Briši putnike koji ispunjavaju uvjet

2.3. Prebaci putnike sa pomoćnog stoga na glavni i ispisuj putnike

3. Funkcija za iskrcaj udovica starijih od 50 godina

3.1. Briši putnice koji ispunjavaju uvjet pomoću rekurzije