Utjecaj ovisnosti ljudi o MOBA igrama

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Utjecaj ovisnosti ljudi o MOBA igrama by Mind Map: Utjecaj ovisnosti ljudi o MOBA igrama

1. Sudionici

1.1. Igrači s hrvatskog govornog područja

1.2. Različite dobne skupine

2. Tijek vremena

2.1. Ideja projekta

2.2. Razrada ideje

2.3. Prikupljanje podata

2.4. Iznošenje zaključaka

3. Informacije o projektu

3.1. Postoji li ovisnost o MOBA igrama

3.2. Koji su utjecaji ovisnosti na pojedinca

4. Akcije

4.1. Definirati projekt

4.2. Ograničenja

4.2.1. Hrvatsko govorno područje

4.2.2. Korisnici koji igraju učestalo MOBA igre

4.3. Defininirati način prikupljanja podataka

4.3.1. Izraditi on-line anketu

4.3.2. Obraditi prikupljene podatke

4.4. Napraviti zaključak

5. Raspored

5.1. Početak projekta

5.1.1. Definirati ideju

5.1.2. Definirati istraživačka pitanja

5.2. Druga verzija projekta

5.2.1. Definirati sadržaj

5.2.2. Naći tri referentna članka

5.3. Treća verzija projekta

5.3.1. Pregled literature

5.3.2. Plan istraživanja

5.4. Četvrta verzija projekta

5.4.1. Istraživanje

5.4.2. Rezultati

5.4.3. Zaključak

5.5. Izrada poster prezentacije