Kvadriranje i korjenovanje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kvadriranje i korjenovanje by Mind Map: Kvadriranje  i korjenovanje

1. kvadrat racionalnog broja

1.1. kvadriranje

1.1.1. kvadriranje zbroja

1.1.2. kvadriranje razlike

1.1.3. razlika kvadrata

1.1.4. kvadriranje količnika

1.1.4.1. količnik kvadrata

1.1.4.2. kvadriraje razlomka

1.1.5. kvadriranje umnoška

1.1.5.1. umnožak kvadrata

2. potencije s bazom 10

2.1. množenje potencija

2.2. dijeljenje potencija

2.3. potenciranje

2.4. potenciranje s negativnim eksponentom

3. korjenovanje

3.1. drugi ili kvadratni korijen

3.1.1. množenje drugih korijena

3.1.1.1. korijen umnoška

3.1.2. dijeljenje drugih korijena

3.1.2.1. korijen količnika

3.1.2.2. korijen razlomka

3.2. kvadratna jednadžba