Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

integratie ict in het onderwijs by Mind Map: integratie ict in het onderwijs
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

integratie ict in het onderwijs

Educating the Whole Child in the 21st Century Integratie ICT in het Onderwijs.   Tijdens een officiele overhandiging van computers aan een 16-tal basis- en kleuterscholen in juni 1999 bij de Laura Hartkleuter- en basisschool is er een videofilmpje vertoond: classroom of the future. Deze video is meegeleverd met het boek van Bill Gates:  The Road Ahead. (1995)  Vanaf 1999 zijn er verschillende projecten gestart waarbij computers, dankzij de privesector, geintroduceerd worden op verschillende scholen. In 1999 zijn ook de eerste computercursussen gestart voor leerkrachten. ICT-voortrekkers zijn aangesteld die een train-the-trainer cursus krijgen in het werken met educatieve software met de bedoeling dat zij hun collega-leraren op school verder kunnen begeleiden. In 2000-2001 is een nascholingscommissie aangesteld die vervolgens in samenwerking met Bureau Nascholing en Feffik DRO-C trainingen organiseert voor leerkrachten. Nog steeds worden er DRO-C trainingen verzorgd. Vanaf 2004 zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld door de overheid zodat scholen hun computerpark kunnen uitbreiden of vernieuwen. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs krijgen trainingen in het werken met verschillende educatieve softwarepakketten (voor m.n. taal en rekenen) met de bedoeling dat ze die pakketten integreren in het klassegebeuren. Voor extra oefeningen binnen de educatiegebieden taal, geletterdheid en communicatie en/of Wiskunde laten menige leerkrachten leerlingen oefenen met educatieve software zoals bijv. Ambrasoft en Woordkasteel, Digikids - software. Dat gebeurt enkel in klassen waar 1 of meerdere computers aanwezig zijn. Wil men daartegen de leerlingen volgen m.b.v. Ambrasoft of Woordkasteel gedurende hun schoolperiode, dan zal de school moeten denken aan een netwerk met daaraan gekoppeld computers. Gedacht kan worden aan een computerlab, maar beter zou zijn een infrastructuur met een aantal computers in de klas die verbonden zijn aan een centrale server. (Voorwaarde is echter dat de overheid middelen moet blijven vrijmaken, zodat scholen hierin kunnen blijven investeren.)   Tips voor integratie van ict in de klas / op school. http://computersindeklas.web-log.nl/computersindeklas/ict-integreren-in-de-scho.html          

educatieve software

Educatieve software methode gebonden software niet-methode gebonden commercieel (Ambrasoft) free-ware (woordkasteel, freecd-80) open-source (tuxpaint, blender)

methode-gebonden software

Methode gebonden software is software die geleverd wordt bij een methode, b.v. Veilig leren lezen Taalactief  

niet-methode gebonden software

Niet-gebonden software Hier kunnen we denken aan b.v. Ambrasoft, Muiswerk-software, HWV-software (ik-series) en digikidz

freeware software

Freeware educatieve software Voor FO - woordkasteel met taal rekenen en een programma waar je als leerkrachten toetsen kan maken; Overhoor; Mouse Trainer 1.2.11 (Een programma om het gebruik van de muis te oefenen. Ideaal om de muisvaardigheid te ontwikkelen bij computercursussen. In ongeveer 60 minuten leert een beginner klikken, dubbelklikken en slepen zonder hulp van een instructeur. Dit programma is freeware.) zie voor meer info w.b. meer  freeware software de site: http://www.leren.nl/rubriek/onderwijs/educatieve_software/   Voor vervolg onderwijs b.v.: Phun - physics 2D sandbox (http://www.phunland.com/wiki/Media) Tech2000 (een overhoorprogramma: http://www.teach.nl/download.php) Wiskunde oefentoets automaat (http://home.tiscali.nl/shinelegs/wiskundeautomaat/)

open source

Open source software Programma's zoals: Tuxpaint (http://dutch.toggle.com/lv/group/view/kl38730/Tux_Paint.htm); Blender - 3D tekenprogramma (http://www.gratissoftware.nu/gratis-3d-software.php); Alice - 3D Animatieprogramma (http://www.alice.org) OpenOffice (http://download.openoffice.org/) Audacity (een geluidsrecorder met zeer veel mogelijkheden)

web 2.0

Wat is Web 2.0? Web 2.0 is - simpel gezegd - een verzamelnaam voor vernieuwende websites waarbij alles in het teken staat van delen. Het delen van links, foto's contacten, lijstjes, persoonlijke voorkeuren, documenten, etc. Meer informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 Waarom Web 2.0-sites gebruiken in het primair onderwijs? Samenwerken, werken in teamverband tussen leerkrachten in het primair onderwijs is een 'must'. Dit kan heel goed door URL's, lessuggesties e.d. uit te wisselen t.b.v. de ICT. Er worden op deze manier onnoemlijk veel documenten uitgewisseld. Dat kost tijd, energie, veel papier en dus geld... U kunt e.e.a. ook op het internet zetten en de online opgeslagen documenten bewerken: overal waar een computer staat heb je toegang tot deze websites. U heeft alléén een inlognaam en wachtwoord nodig, inloggen en u kunt aan de gang. U kunt elkaar een mailtje sturen dat bepaalde gegevens zijn geupload, maar al die Web 2.0 websites hebben een RSS-feed. Zet de feed in je RSS-reader en ze ziet automatisch of er iets 'nieuwes' is. Directie, teamleden en (geautoriseerde) ouders (en desgewenst het schoolbestuur) kunnen altijd toegang hebben tot de gegevens die op deze sites zijn opgeslagen. De websites kunnen aan het 'oog' van de wereld onttrokken worden. M.a.w. u kunt aangeven of deze websites alleen binnen het team of door iedereen bekeken worden. Er zijn ongetwijfeld nog véél meer voordelen te noemen...   Door wie op school te gebruiken? Web 2.0 websites zijn in principe door iedereen op school te gebruiken, zowel individueel als groepen. De inhoud van deze sites kan 'openbaar' gemaakt worden (iedereen kan het lezen), alleen zichtbaar voor leden van een groep (bijvoorbeeld leerkrachtenteam of directie, etc.), alleen zichtbaar voor een individu (lid directie, leerkracht etc.) bron: http://www.manssen.nl/computersindeklas/web20sites/web20bao.htm  

wiki's

weblog

Klik op de link hieronder voor tips om een weblog te maken. Maak je eigen weblog voorbeeld van een weblog van een klas.

www.yurls.net

www.delicious.com

webbased software

Web-based software Webgebaseerd (in het Engels: web-based) is een term om een groep van computersoftware aan te duiden die via het World Wide Web of een intranet werkt. De gebruiker hoeft dus geen software op zijn/haar eigen computer te installeren, maar kan via een webbrowser direct van het programma gebruikmaken. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Webgebaseerd) Voorbeelden: Mingoville (http://www.mingoville.com/nl.html): Mingoville een web based programma om Engels te leren: leuk, gratis, e-learning in mooie kleuren met oefeningen, liedjes en spelletjes. Kinderen houden van Mingoville Flamingofiguren spreken alleen Engels. Opwindende opdrachten Engelse spelletjes en liedjes voor kinderen Leerlingen leren het beste als ze het leren leuk vinden Gaming in de zorg (http://www.edugidz.nl/rpg/lang/nl/) Miniconomy (http://www.miniconomy.nl/index.php): Miniconomy, het online handelsspel Miniconomy is een spel waarin je kunt handelen met duizenden andere spelers. Naast een handelscarrière kun je ook andere beroepen uitoefenen, zoals politie-agent, burgemeester van een van de vele steden, makelaar, bankier en zelfs president. In de virtuele wereld, waar iedereen een doel heeft en een schakel vormt in het grote geheel is het aan jou om je virtuele leven te leiden zoals jij dat wilt: Ga je voor de rijkdom, de macht, wil je nieuwe mensen leren kennen of ambieer je toch een politieke functie?  

virtueel gezond zoetermeer

de afvalrace - milieu centraal

Mingoville.com on-line Engels leren (5-15 jaar)

(online) gaming

Gaming Educatieve games passen bij de kenmerken van de nieuwe generatie leerlingen en vormen belangrijke manieren om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij hun kenmerken! Te gemakkelijk denken we echter dat deze generatie leerlingen gemakkelijk te motiveren is voor leren door educatieve games in te zetten. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Kinderen zijn verwend met spannende en ingewikkelde, mooi vorm gegeven games die moeilijk te evenaren zijn in een educatieve context. Ook lijken zij games te zien als hun eigen wereld waar volwassenen (ouders en school) van af moeten blijven.

Virtueel Zoetermeer

Virtueel Zoetermeer Bouw je eigen digitale stad! Met dit spel bouwt je je eigen stad als burgemeester van Zoetermeer. Eerst bouw je het oude dorp Zoetermeer, dan kun je stap voor stap de wijken van Zoetermeer plannen. Zorg ervoor dat elke wijk het juiste voorzieningenniveau heeft, want de bewoners van Zoetermeer zijn kritisch. Ze verwachten een veilige, groene stad met veel sportieve voorzieningen, uitgaansmogelijkheden en een goede infrastructuur. Een lastige opgave voor jou als burgemeester! Het programma is hier te downloaden: http://mos.zoetermeer.nl/e/d/virt/virtueel_zoetermeer.zip  

Groeien door games

Groeien in games In het schooljaar 2008-2009 hebben teams van leerlingen van de scholen van de Onderwijsvernieuwingscoöperatie educatieve games bedacht en gebouwd voor de wedstrijd Groeien door Games. De resultaten van hun inspanning zijn (in alfabetische volgorde) op deze pagina’s te vinden. (http://www.groeiendoorgames.nl/) Op deze pagina zijn games die ontwikkeld zijn voor bovengenoemde leerlingen.  

Foodchamps.org

Foodchamps.org Hier zijn verschillende leerspelletjes voor de leerlingen (http://foodchamps.org/) over m.n. fruit en groente.

gaming in de zorg

Gaming in de zorg Madmultimedia heeft, samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen, Lentis, Thuiszorg Groningen en Principal Blue, een game ontwikkeld voor de zorgsector: Gaming in de Zorg. In deze simulatiegame wordt de cursist met simulaties getraind in onderwerpen als dementie, agressiehantering en wet en regelgeving in de gezondheidszorg. De game wordt 25 april officieel gelanceerd, maar er is al wel een demoversie van de game online gezet. website: http://www.edugidz.nl/rpg/lang/nl/ In het startscherm kun je kiezen uit twee onderdelen: je kunt naar het dorp gaan, of naar de training. In het dorp vind je een uitleg hoe je het spel moet spelen, er is een forum en een prikbord, en je kunt er naar de bibliotheek waar je informatie vindt over de wet BIG, agressiehantering en dementie, de onderwerpen van de game. De bibliotheek kun je ook direct vanuit het spel benaderen, voor het geval je tijdens het spelen van het spel wat op wilt zoeken. Meer info over deze game: http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/search/label/beroepsonderwijs-Zorg

Neurocampus

Neurocampus Neurocampus is een online breinspel voor/over m.n. taal, rekenen, kennis van boeken (lezen). te vinden op de website: http://www.neurocampus.nl/  

Plaza Challenge

Plaza Challenge: In dit leuke ondernemersspel beheer je je eigen winkel(s). website: http://www.plazachallenge.nl/  

miniconomy