Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metafoorkaartide võimalused by Mind Map: Metafoorkaartide võimalused
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Metafoorkaartide võimalused

Meeskonnatöö

Kui alateemade juures pole märgitud näiteid, võib vabalt ja loovalt kasutada kõiki kaardipakke.

"Jäälõhkuja"

Näiteks: "OH" mäng "Mandala"

Sotsiomeetria

SWOT analüüs

Ajurünnak

"Meie" loomine

Õppimine

Kui alateemade juures pole märgitud näiteid, võib vabalt ja loovalt kasutada kõiki kaardipakke.

Võõrkeeled

Sotsiaalsed toimetulekuoskused

Lisaks kaardipaki juhendites olevatele mängudele proovida näiteks lihtsamaid psühhodraama mänge/rollimänge.

Looduslugu

Kirjandid ja jutukesed

Eneseareng

Kui alateemade juures pole märgitud näiteid, võib vabalt ja loovalt kasutada kõiki kaardipakke.

Päevikud ja logid

Perekonstellatsioonid

Eneseanalüüs

Toimetuleku loovad lahendused

Psühhoteraapia

Kui alateemade juures pole märgitud näiteid, võib vabalt ja loovalt kasutada kõiki kaardipakke.

Pereteraapia/paariteraapia

Kriisiteraapia

Personaalne areng ja toimetulek

Grupiteraapia

Mäng

Kui alateemade juures pole märgitud näiteid, võib vabalt ja loovalt kasutada kõiki kaardipakke.

Jutuvestmine

Rollimängud ja näidendid

Joonistamine, kunst jm loovus