Kemi B VT2013

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kemi B VT2013 by Mind Map: Kemi B VT2013

1. 3. Organiskkemi

1.1. Molekylföreningar

1.1.1. molekylformel

1.1.2. strukturformel

1.1.3. isomeri

1.1.3.1. sterioisomeri

1.1.3.2. strukturisomeri

1.1.4. Asymmetriskt centrum

1.1.5. Aromatiska molekyler

1.1.6. Reaktionsmekanism

1.1.6.1. Sn1

1.1.6.2. Sn2

1.1.6.3. Additionsreaktion

1.1.6.4. Kondensationsreaktion

1.2. Kolväten

1.2.1. Alkaner

1.2.1.1. cykloalkaner

1.2.1.2. halogenalkaner

1.2.2. Alkener

1.2.3. Alkyner

1.2.4. Arener

1.3. Ämnesklasser

1.3.1. Etrar

1.3.2. Aminer

1.3.3. Alkoholer

1.3.4. Aldehyder

1.3.5. Ketoner

1.3.6. Karboxylsyror

1.3.7. Estrar

2. 4. Biokemi

2.1. Aminosyror

2.2. Kolhydrater

2.3. Nulkeotider och lipider

2.4. Proteiner

2.5. Ämnesomsättningen

2.6. Nukleinsyror

2.7. Genetik

3. 5. Analytiskkemi

4. 1. Kemiska beräkningar

4.1. Stökiometri

4.1.1. Reaktionsformel

4.2. Allmänna gaslagen

4.2.1. Molvolym

4.2.2. Kelvin

4.3. Daltons lag

5. 2. Kemisk reaktionshastighet

5.1. Kemisk jämvikt

5.1.1. Jämviktskonstanten

5.1.2. Reaktionskvot

5.1.3. Ändra volymen

5.1.4. Le Chateliers princip

5.2. Aktiveringsenergi

5.2.1. Katalysator

5.2.2. Temperatur

5.2.3. Koncentration

5.2.4. Exponering