Niemen palvelukonsepti

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Niemen palvelukonsepti by Mind Map: Niemen palvelukonsepti

1. Käyttäjäryhmät

1.1. Opiskelijat

1.1.1. Amk

1.1.2. Yliopisto

1.1.3. Täydennyskoulus

1.1.4. potentiaaliset opiskelijat

1.2. Yritystoimijat

1.2.1. PK

1.2.2. Start Upit

1.2.3. Isot

1.2.4. Kehittämisorganisaatiot

1.2.5. Eco-Space

1.3. palveluntuottajat

1.3.1. ravitsemuspalvelut

1.3.2. kaupalliset toimijat

1.3.2.1. kauppojen asiakkaat

1.3.3. IT-palvelut

1.4. Satunnaiset käyttäjät

1.4.1. kokousvieraat

1.4.2. ravintolavieraat

1.4.3. elämysasiakkaat

1.4.3.1. hyvinvointipalvelut

1.4.3.2. kulttuuri- ja sivistyspalvelut

1.4.3.3. "vesijärvi"

1.4.3.3.1. veneiijät

1.4.4. seminaarivieraat

1.4.5. HUB-asiakkaat

1.5. Korkeakouluhenkilöstö

1.5.1. opetushenkilöstö

1.5.2. muu henkilöstö

1.5.3. johto

1.6. yritysten asiakkaat

1.6.1. yrityspalvelu

1.6.2. "vierasparkin käyttäjät"

1.7. ympäristön asukkaat

1.8. Media

1.9. Suuri yleisö

1.10. KV-toimijat

2. Palvelukonseptin tulokulmat

2.1. käyttäjälähtöisesti ei organisaatiolähtöinen

2.2. palvelumuotoilullisesti

2.3. geneeriset asiakkaan tarpeet

2.3.1. geneerinen palveluprosessi/palvelupolku

2.4. käytettävyys

2.4.1. yksinkertaistettu palvelumallinnus

2.5. visiolähtöisyys

2.6. kiinteistön sisällä, mutta myös virtuaalisesti

2.7. konseptin monistettavuus esim. Fellmannia, CDC, Isku Center

2.8. Missiona Lahden houkuttelevuus - must be in Lahti

2.9. yhteisöllisyys

3. naurupaperia kohti

3.1. 3. palveluryhmittely

3.1.1. edelleen työstäminen

3.1.1.1. tuotteistaminen

3.1.1.2. ansaintalogiikka

3.2. 1. asiakasryhmät

3.2.1. lähtökohtana

3.3. 2. benchmarking

3.3.1. yritysmaailmasta

3.3.1.1. lentokenttäkonseptit

3.3.1.1.1. KÖPIS

3.3.1.2. messukeskuskonseptit

3.3.1.3. kiinteistöbusineskonseptit?

3.3.2. korkeakoulumaailmasta

3.3.2.1. Cambridge

3.3.2.2. MIT?

3.3.3. teknologiakeskuksista

3.3.3.1. ?

3.3.4. kaikki palvelupinnat virtuaali/itsepalvelu/fyysiset

3.3.4.1. yksityiset lääkäriasemat

3.3.4.2. kirjasto

3.3.4.3. lentoyhtiö/kenttä

3.4. 4. tulevaisuuden palvelupolkujen tunnistaminen

4. Vaikuttavat tekijät

4.1. Duualimallin haasteet?

4.2. alueen kehittyminen

4.3. HY:n aikataulu

4.4. LAMKin rooli

5. Palvelulajit

5.1. heavy userit

5.2. itsepalvelukäyttäjät

5.3. auttava itsepalvelut

6. next steps

6.1. benchmarking 10.12. mennessä

6.1.1. palvelukonseptit Marian

6.1.1.1. yleisvaikutelmana että tarjotut palvelut isoissakin parkeissa kapeita

6.1.1.1.1. Berlin Adlershof http://www.adlershof.de/willkommen/

6.1.1.1.2. Matam Park, Haifa Israel http://www.gav-yam.co.il/gavyam/site/matam/eng/about_us/main.asp

6.1.1.2. ei oikein WOW - löydöksiä

6.1.2. muut asiaan liittyvät konseptit Mari

6.1.2.1. Kööpenhaminan lentokenttä

6.1.2.1.1. asiakkuusnäkökulmana matkustaja

6.1.2.1.2. tarjoavat B2B palveluina asiakassegmentointiin liittyvää palvelua

6.1.2.2. Europarlamentti

6.1.2.2.1. edustajat, lobbarit, avustajat, media, edustustot

6.1.2.2.2. eri palveluita (tilat, tv, kahvilat jne.) eri ryhmille

6.1.2.3. NATO

6.1.2.3.1. rakennuksia jäsenyyksien perusteella

6.1.2.3.2. tieto - ja uutispalvelut

6.1.2.4. lessons to learn

6.1.2.4.1. asiakasryhmäymmärrys ja palvelufokus

6.1.2.4.2. tieto-palvelutuotanto

6.1.3. virtuaaliset palvelukonseptit Satu

6.1.3.1. suunnittelun näkökulmana oltava fyyysinen - sosiaalinen ja virtuaalinen tila

6.1.3.2. esimerkkinä Joensuun tiedepuistion virtuaalinen aulapalvelu

6.1.3.2.1. http://www.atea.fi/media/238154/atea_haloo_2-2012.pdf

6.1.3.3. jokapaikan tietotekniikka mukana palveluissa

6.1.3.4. kestävät kokouskonseptit ja virtuaalimaailmat työnteossa ja oppimisessa

6.1.4. Prizztech/prizzpoint kokemukse Juhat

6.1.5. Joensuu

6.1.5.1. amk -vuokralaisena, osin joensuun yliopisto

6.1.5.2. opiskelija- ja yritysasiakkaalle merkittävät erot palveluissa

6.1.5.2.1. opiskelijoille vain ravintolapalvelut

6.1.5.3. prosessikuvaukset työn alla

6.1.5.3.1. laatujärjestelmäkuvion puitteissa yhteistyötä ryhmänä (TEKEL)

6.2. työpaperi kommenteille

6.2.1. palvelutarpeen elinkaaren näkökulma

6.2.1.1. light käyttäjäinterventio

6.2.2. TYÖPAJA

6.2.2.1. innovaatiokeskittymän tulevaisuuden palvelut

6.2.2.1.1. tulevaisuuden palvelupolut

6.2.2.1.2. keskeisten käyttäjäryhmien palvelunäkökulma

6.2.2.2. osallistujat:

6.2.2.2.1. innovaatiokeskittymä työryhmä

6.2.2.2.2. meidän tiimi

6.2.2.2.3. pari yritystä (isoa ja pientä)

6.2.2.2.4. LAMKista joitakin (tulevaisuushenkisiä)edustajia

6.2.2.2.5. opiskelijoita

6.2.2.3. inspiraatiomateriaalia alkuun

6.2.2.3.1. alustusta

6.2.2.3.2. videoita

6.2.2.4. ajankohta: tammikuun loppupuoli

6.2.2.4.1. 23.1.2013