Komplekse responsive processer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Komplekse responsive processer by Mind Map: Komplekse responsive processer

1. Processer er indbyrdes afhængige over tid - interaktionsmønstre

1.1. Tid er ikke given - fortid, nutid og fremtid blandes sammen og influere på hinanden

2. Systemisk tænkning

2.1. En metafor - organisationer som ting. Kybernetiske systemer.

2.2. Det er noget håndgribeligt - hvor er mennesker og følelser?

2.3. Vi har et valg - vi glemmer det er en metafor

3. Kompleksitet

3.1. En metafor - kaos teori, komplekse adaptive systemer - myretuer. Matematisk kaos, fraktaler

4. Responsive

4.1. Indre afhængighed til hinanden og vores interaktion

4.2. En organisation er en række sociale processer, der over tid udvikles. Følger ikke fastlagte baner. Der er forudsigelig udforudsigelighed.

4.3. Vi responderer på hinanden (ikke tilpasser) Vi kan ikke være sammen uden at respondere

5. Hovedtanken

5.1. Hvordan vi oplever en organisation

5.2. En forståelse og forklaring på, hvad vi allerede gør.

5.3. Vi kender ikke udfaldet af vores handlinger

5.4. Ikke preskription, men opmærksomhedsområder, reflektion. I forhold til hvad vi allerede gør. Vi får jo tingene gjort!!

5.5. Vi forklare hvordan organisationer udvikler sig, forandres og stabiliseres