EU - 2d sa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EU - 2d sa by Mind Map: EU - 2d sa

1. "Europæiske Union"

2. 27 medlemslande

3. Opstod efter WWII

3.1. Opretholde fred

3.2. samhandel

4. 4 råd

4.1. Europæiske råd

4.1.1. Øverste myndighed

4.1.1.1. Statsoverhovederne

4.2. Ministerrådet

4.2.1. Ministre fra de relevante nationale ministerier.

4.3. Europa-kommissionen

4.3.1. Skal sikre at EU-love implementeres

4.3.1.1. Jose Manuel Barosso er formand

4.3.2. Kommisærer

4.3.2.1. Connie Hedegaard

4.3.3. IKKE direkte valgt

4.3.4. Lovinitiativet

4.3.5. Underafdelinger i medlemslande

4.4. Europaparlamentet

4.4.1. Folkevalgt

4.4.1.1. Morten Messerschmitt

4.4.1.2. HTS har siddet der

4.4.1.3. 754 medlemmer

4.4.1.3.1. 13 danske

4.4.1.3.2. Ideologiske grupper

4.4.1.3.3. EU-skeptikere

5. Overstatslig

5.1. Føderalt niveau

6. Mellemstatslig

6.1. Samarbejde mellem enkelte EU-medlemmer

7. Hovedkontor i Bruxelles

7.1. Flyttecirkus fra Brussels og Strassbourg

8. Fælles mønt (Euro)

8.1. Nogle lande har IKKE Euro

8.2. Fast-kurs-politik

8.3. Konvergenskriterierne: Krav til medlemmer af ØMU´ens 3. fase

9. Europæiske Centralbank (ECB)

9.1. Står for at prisstabilitet, inflationskontrol, udlån til medlemslande og overvåger den financielle sektor

10. Krav for at være med

10.1. Grækenland fuskede

11. Det koster penge at være med

11.1. Lande kan få støtte

11.1.1. F.eks. krisepakker

11.1.2. Landbrugsstøtte

12. Suværenitetsafgivelse

12.1. F.eks. EU-love "Gælder" i DK

13. Eget flag!

14. EU-præsident

14.1. Herman Van Rompuy

14.1.1. Han er fra Belgien

15. 2 typer EU-regler:

15.1. Forordninger

15.1.1. Direkte EUlovgivning

15.2. Direktiver

15.2.1. Forbehold

15.2.1.1. Retlige og inder anliggender

15.2.1.2. Unionsborgerskab

15.2.1.3. Forsvar

15.2.1.4. ØMU 3. fase

15.3. Særegen EU-lovgivningsproces

16. EU-harmonisering

17. EU-domstolen

17.1. Overvåger EU lovmplementeringen. Kan udskrive bøder

17.2. En dommer fra hvert medlemsland

18. Indre marked

19. Traktater (En form for grundklov) Den seneste hedder Lissabon-traktaten 2009)

20. Ingen hær men indgår i millitære alliancer

21. "EU´s værdier" - standarter og mål. Menneskerettigheder etc. Frit marked.

22. manglende mediedækning!

23. Andre EU-organer

23.1. EØSU

23.2. Regionsudvalget

23.3. EIB