Communicatie van de leerkracht

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Communicatie van de leerkracht by Mind Map: Communicatie van de leerkracht

1. Social media

2. gebruikmaken verschillende media

2.1. audiovisueel

2.2. Handboek en cursus

3. don'ts

3.1. Te weing afwisselen van werkvormen

3.2. te veel vasthouden aan de geplande structuur

3.3. weinig afwisseling van leermiddelen

4. Do's

4.1. Verschillende werkvormen gebruiken

4.1.1. doceren en demonstreren

4.1.2. onderwijsleergesprek

4.1.3. Groepswerk

4.1.4. huiswerk

4.2. Een open en natuurlijke lichaamshouding

4.2.1. oogcontact

4.2.2. kinesics