ĐỒNG PHỤC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐỒNG PHỤC by Mind Map: ĐỒNG PHỤC

1. 1.Thị trường

1.1. Đồng phục doanh nghiệp

1.2. Đồng phục công sở

1.3. Đồng phục nhân viên

1.4. Đồng phục thể thao

1.5. Đồng phục trường lớp

1.6. Đồng phục nhà bếp

1.7. Đồng phục gia đình

1.8. Đồng phục áo khoác

1.9. Trung bình từ 23-20k/ từ khóa, lượt click vào trang web

2. 2.Đối thủ

2.1. dongphucbonmua.com - Hà nội

2.2. dongphucphocang.com - Hải phòng

2.3. dongphuchaiphong.com.vn

3. 3.Thị trường ngách

3.1. đi chơi biển

3.2. đi du lịch

3.3. đi họp lớp

3.4. 1-7k/ từ khóa/ lượt click

4. 4.Khách hàng mục tiêu

5. 5.Chân dung khách hàng

6. 6.Big Idea

7. 7.Kênh truyền thông

7.1. fb

7.2. google

8. 8.S.M.A.R.T

9. 9.Ngân Sách MKT

9.1. fb

9.2. website