utjecaji na proces učenja

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
utjecaji na proces učenja by Mind Map: utjecaji na proces učenja

1. stav o sebi samome

1.1. spremnost ulaganja i trud

2. osjećaji i stavovi

2.1. povezane vještine i vrijednosti

3. vještina mišljenja

3.1. planiranje

3.1.1. promišljanje

4. formativno vrednovanje

4.1. nastavnikov "feedback"

5. samoregulacija i metakognicija

5.1. sustav praćenja

5.2. sustav vrednovanja

5.3. sustav kontrole