Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Czynności plastyczne i ich wpływ na przezwyciężanie upośledzenia dorosłych na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej PSO z UU Koło w Otwocku by Mind Map: Czynności plastyczne i ich wpływ na
przezwyciężanie upośledzenia dorosłych na
przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej
    PSO z UU Koło w Otwocku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Czynności plastyczne i ich wpływ na przezwyciężanie upośledzenia dorosłych na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej PSO z UU Koło w Otwocku

Rozdział I Upośledzenie dorosłych i ich rodzaje w porównaniu z niepełnosprawnymi

1.Kryteria raz klasyfikacje niepełnosprawności i upośledzeń

2.Upośledzenie umysłowe i rodzaje jego postrzegania

3.Zdolności osób upośledzonych w stopniu znacznym i głębszym na podstawie WTZ PSOUU do czynności w tym plastycznych

Bibliografia

Rozdział V Opis babań

1. Pytania i hipotezy badawcze

2. Analiza prac plastycznych

3. Weryfikacja hipotez

Rozdział II Rola twórczości plastycznej w przezwyciężaniu upośledzenia i niepełnosprawności

1. Istotne cechy twórczości plastycznej w odróżnieniu od innych form

2.Malarstwo, Rysunek w twórczości osób niepełnosprawnych

3.Rzeźba - Rzemiosło artystyczne

Rozdział III Psychologiczne aspekty twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych intelektyalnie

1. Stymulatory i hamulce rozwoju twórczości plastycznej osób z upośledzeniem umysłowym

2. Przejawy rozwojowe osobowości z uwzględnieniem rezygnacji

Rozdział IV Metoda badań własnych

ANKIETA