Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Czynności plastyczne i ich wpływ na przezwyciężanie upośledzenia dorosłych na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej PSO z UU Koło w Otwocku by Mind Map: Czynności plastyczne i ich wpływ na przezwyciężanie upośledzenia dorosłych na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej     PSO z UU Koło w Otwocku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Czynności plastyczne i ich wpływ na przezwyciężanie upośledzenia dorosłych na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej PSO z UU Koło w Otwocku

Rozdział I Upośledzenie dorosłych i ich rodzaje w porównaniu z niepełnosprawnymi

1.Kryteria raz klasyfikacje niepełnosprawności i upośledzeń

2.Upośledzenie umysłowe i rodzaje jego postrzegania

3.Zdolności osób upośledzonych w stopniu znacznym i głębszym na podstawie WTZ PSOUU do czynności w tym plastycznych

Bibliografia

Rozdział V Opis babań

1. Pytania i hipotezy badawcze

2. Analiza prac plastycznych

3. Weryfikacja hipotez

Rozdział II Rola twórczości plastycznej w przezwyciężaniu upośledzenia i niepełnosprawności

1. Istotne cechy twórczości plastycznej w odróżnieniu od innych form

2.Malarstwo, Rysunek w twórczości osób niepełnosprawnych

3.Rzeźba - Rzemiosło artystyczne

Rozdział III Psychologiczne aspekty twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych intelektyalnie

1. Stymulatory i hamulce rozwoju twórczości plastycznej osób z upośledzeniem umysłowym

2. Przejawy rozwojowe osobowości z uwzględnieniem rezygnacji

Rozdział IV Metoda badań własnych

ANKIETA