Małe dziecko jako odbiorca tekstów kultury

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Małe dziecko jako odbiorca tekstów kultury by Mind Map: Małe dziecko jako odbiorca tekstów kultury

1. Wstęp

2. Literatura

3. Zakończenie

4. Rozdział 2

4.1. Jak małe dziecko uczy się kształtować do życia w społeczeństwie

4.2. Uczestnictwo małego dziecka w kulturze

4.3. Tekst kultury kierowany do małego dziecka

4.3.1. Literatura

4.3.2. Zabawka

4.3.3. Programy telewizyjne

4.3.4. Teatr

5. Rozdział 1

5.1. Co to są teksty kultury

5.2. Definicja tekstów kultury

5.3. Znaczenia (tekst kultury)

5.4. Małe dziecko kto to taki