Małe dziecko jako odbiorca tekstów kultury

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Małe dziecko jako odbiorca tekstów kultury by Mind Map: Małe dziecko jako odbiorca tekstów kultury

1. Rozdział 2

1.1. Jak małe dziecko uczy się kształtować do życia w społeczeństwie

1.2. Uczestnictwo małego dziecka w kulturze

1.3. Tekst kultury kierowany do małego dziecka

1.3.1. Literatura

1.3.2. Zabawka

1.3.3. Programy telewizyjne

1.3.4. Teatr

2. Rozdział 1

2.1. Co to są teksty kultury

2.2. Definicja tekstów kultury

2.3. Znaczenia (tekst kultury)

2.4. Małe dziecko kto to taki

3. Wstęp

4. Literatura

5. Zakończenie