Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Małe dziecko jako odbiorca tekstów kultury by Mind Map: Małe dziecko jako odbiorca tekstów
kultury
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Małe dziecko jako odbiorca tekstów kultury

Rozdział 2

Jak małe dziecko uczy się kształtować do życia w społeczeństwie

Uczestnictwo małego dziecka w kulturze

Tekst kultury kierowany do małego dziecka

Literatura

Zabawka

Programy telewizyjne

Teatr

Rozdział 1

Co to są teksty kultury

Definicja tekstów kultury

Znaczenia (tekst kultury)

Małe dziecko kto to taki

Wstęp

Literatura

Zakończenie