NZS - zarządzanie projektem

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NZS - zarządzanie projektem by Mind Map: NZS - zarządzanie projektem

1. CELE

1.1. strategiczny

1.1.1. aktywizacja życia studenckiego, promowanie kultury oraz rozwój członków organizacji

1.2. wymierne

1.2.1. skrócenie czasu realizacji projektu o średnio 20%

1.2.2. zgromadzenie dokumentacji

1.2.3. powstanie scenariusza działania dla koordynatora

1.3. niewymierne

1.3.1. podwyższenie standardów projektów

1.3.2. ułatwienie koordynowania projektem

1.3.3. usystematyzowanie dokumentacji

1.3.4. poprawa komunikacji

2. GRUPA DOCELOWA

2.1. Koordynator projektu

3. FUNKCJE MERYTORYCZNE

3.1. tworzenie dokumentacji

3.1.1. edytowanie dokumentów

3.1.2. wysyłanie dokumentów

3.1.3. przechowywanie dokumentów

3.1.4. udostępnianie dokumentów

3.2. przechowywanie danych teleadresowych członków teamu

3.3. tworzenie harmonogramu

3.4. alertowanie

3.5. publikowanie newsów na zewnętrznej stronie

4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO TECHNOLOGICZNE

4.1. Moduły zarządzania projektami

4.1.1. ProjectFork

4.2. Języki i rozwiązania technologiczne

4.2.1. PHP

4.2.2. HTML

4.2.3. MVC

4.2.4. MySQL

4.3. Joomla

4.4. Wykorzystanie źródeł zewnętrznych

4.4.1. avatary pobierane z facebooka

4.4.2. harmonogram tworzony na podstawie planów na stronie uczelni

4.4.3. linki prowadzące do zewnętrznych stron

5. HARMONOGRAM PRAC

5.1. 05.12 Projektowanie warstwy funkcjonalnej

5.2. 19.12 Projektowanie warstwy informacyjnej i interfejsu użytkownika

5.3. 16.01 Realizacja prototypów

6. OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

6.1. aktywizacja życia studenckiego

6.1.1. akcje charytatywne

6.1.2. szkolenia

6.1.3. konkursy dla studentów

6.1.4. imprezy

6.1.5. konferencje

6.1.6. wyjazdy integracyjno-szkoleniowa

6.2. promocja kultury

6.2.1. współpraca z miastem

6.2.2. współpraca z ośrodkami kulturalnymi

6.2.3. akcje promujące region śląski

6.3. rozwój jej członków i sympatyków

6.3.1. organizacja projektów

6.3.1.1. poziom uczelniany

6.3.1.2. poziom regionalny

6.3.1.3. poziom krajowy

6.3.2. szkolenia

6.3.2.1. wewnętrzne

6.3.2.2. organizowane na uczelni

6.3.2.3. organizowane w ramach zjazdów Zarządu Krajowego