Zjawisko bezdomności jako problem społeczny

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zjawisko bezdomności jako problem społeczny by Mind Map: Zjawisko bezdomności jako problem społeczny

1. 1. Definicja bezdomności

1.1. 1.1. W ujęciu psychologicznym

1.2. 1.2. W ujęciu socjologicznym

1.3. 1.3. W ujęciu prawnym

2. 2. Historia bezdomności

2.1. 2.1 W Polsce

2.2. 2.2 Na świecie

3. 3. Przyczyny bezdomności

4. 4. Pomoc osobom bezdomnym

4.1. 4.1. Działania profilaktyczne

4.2. 4.2. Działania osłonowe

4.3. 4.3. Działania aktywizujące

5. 5. Skala zjawiska

6. Wstęp

7. Zakończenie

8. Bibliografia