Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zjawisko bezdomności jako problem społeczny by Mind Map: Zjawisko bezdomności jako problem społeczny
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zjawisko bezdomności jako problem społeczny

1. Definicja bezdomności

1.1. W ujęciu psychologicznym

1.2. W ujęciu socjologicznym

1.3. W ujęciu prawnym

2. Historia bezdomności

2.1 W Polsce

2.2 Na świecie

3. Przyczyny bezdomności

4. Pomoc osobom bezdomnym

4.1. Działania profilaktyczne

4.2. Działania osłonowe

4.3. Działania aktywizujące

5. Skala zjawiska

Wstęp

Zakończenie

Bibliografia