Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Przestępczość wśród nieletnich i jej zapobieganie by Mind Map: Przestępczość wśród nieletnich i
jej zapobieganie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Przestępczość wśród nieletnich i jej zapobieganie

Wstęp

Rozdział I. Wyjaśnienie kluczowych pojęć

1.1 Terminologia Przestępczości

1.2 Rodzaje popełnianych przestępstw

1.3 Środowisko młodocianych przestępców

Rozdział II. Przyczyny i skutki przestępczości

2.1 Najczęstsze motywy przestępstw

2.2 Skutki popełnianych przestępstw

2.3 Rodzaje kar

Rozdział III.Terapia i profilaktyka młodocianych przestępców

3.1 Zapobieganie przestępczości wśród młodzieży

3.2 Terapia przestępców

3.3 Profilaktyka

3.4 Wnioski

Zakończenie

Bibliografia