Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Przestępczość wśród nieletnich i jej zapobieganie by Mind Map: Przestępczość wśród nieletnich i jej zapobieganie
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Przestępczość wśród nieletnich i jej zapobieganie

Wstęp

Rozdział I. Wyjaśnienie kluczowych pojęć

1.1 Terminologia Przestępczości

1.2 Rodzaje popełnianych przestępstw

1.3 Środowisko młodocianych przestępców

Rozdział II. Przyczyny i skutki przestępczości

2.1 Najczęstsze motywy przestępstw

2.2 Skutki popełnianych przestępstw

2.3 Rodzaje kar

Rozdział III.Terapia i profilaktyka młodocianych przestępców

3.1 Zapobieganie przestępczości wśród młodzieży

3.2 Terapia przestępców

3.3 Profilaktyka

3.4 Wnioski

Zakończenie

Bibliografia