Przestępczość wśród nieletnich i jej zapobieganie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Przestępczość wśród nieletnich i jej zapobieganie by Mind Map: Przestępczość wśród nieletnich i jej zapobieganie

1. Wstęp

2. Rozdział I. Wyjaśnienie kluczowych pojęć

2.1. 1.1 Terminologia Przestępczości

2.2. 1.2 Rodzaje popełnianych przestępstw

2.3. 1.3 Środowisko młodocianych przestępców

3. Rozdział II. Przyczyny i skutki przestępczości

3.1. 2.1 Najczęstsze motywy przestępstw

3.2. 2.2 Skutki popełnianych przestępstw

3.3. 2.3 Rodzaje kar

4. Rozdział III.Terapia i profilaktyka młodocianych przestępców

4.1. 3.1 Zapobieganie przestępczości wśród młodzieży

4.2. 3.2 Terapia przestępców

4.3. 3.3 Profilaktyka

4.4. 3.4 Wnioski

5. Zakończenie

6. Bibliografia