Física 2n BAT 2022-2023

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Física 2n BAT 2022-2023 by Mind Map: Física 2n BAT 2022-2023

1. Material i organització

1.1. Material Classroom

1.2. Calculadora Científica

1.3. Molt paper i bolígrafs per escriure!

1.4. Classes teòriques.

1.4.1. Preparació selectivitat

1.5. Pràctiques

1.5.1. En cada tema

2. Recomanacions

2.1. Treball constant

2.1.1. 20 minuts diaris x 20 dies x 3 mesos = 20 h!!

2.1.1.1. Geni és 1% inspiració i 99% transpiració. T.A. Edison

2.2. Veure estratègia resolució problema!!!!

2.3. Pensar abans de començar a fer els exercicis!!! Seguir una estratègia!

2.4. Fer sempre tots exercicis.

2.4.1. Un mal exercici és millor que no fer res

2.5. Diferenciar la Física de les Matemàtiques

2.6. Fer exercicis metòdicament i ordenada.

2.7. Fer dibuix/gràfic de cada exercici, amb dades!

2.8. Entendre els exercicis, els conceptes que es pregunten.

3. Avaluació

3.1. Contínua

3.2. Mitja totes unitats (6 unitats en total, 8 exàmens)

3.3. Penjat a la web del Centre

3.4. Cada unitat

3.4.1. 75% Proves

3.4.1.1. Examen de cada unitat o part d'unitat (en temes llargs)

3.4.1.2. Mínim 4

3.4.2. 15 % Procediments

3.4.2.1. Pràctiques de laboratori

3.4.2.2. Exercicis avaluables

3.4.2.3. Exercicis sortides

3.4.2.4. Exercicis Classroom

3.4.2.5. Mínim 4

3.4.3. 10% Treball diari

3.4.3.1. Assistència, puntualitat, participació a classe, exercicis diaris, interès, etc.

3.4.3.2. Mínim 4

3.5. Recuperacions durant el curs

3.5.1. La nota màxima de les recuperacions serà un 8

3.5.2. Recuperació del trimestre passat, menys a l'últim trimestre

3.5.2.1. 1 de febrer (primer trimestre)

3.5.2.2. 22 de març (segon trimestre)

3.6. Millora de nota

3.6.1. A final de curs

3.6.2. 15 minuts per mirar examen, per fer-lo o no.

3.6.3. La nota serà la de l'examen de millora de nota

4. Exàmens

4.1. Unitat 6

4.1.1. 6. Física i so (les ones i el so)

4.1.1.1. 6.1. Eines matemàtiques, Moviment Harmònic Simple i Ones

4.1.1.1.1. 7 d'octubre

4.1.1.2. 6.2. Propietats de les ones

4.1.1.2.1. Setmana exàmens 1er Trimestre

4.2. Unitat 7

4.2.1. 7. Planetes i estrelles (els planetes i els satèl·lits)

4.2.1.1. 21 desembre

4.3. Unitat 8

4.3.1. 8. Un viatge al·lucinant (la nova visió de l'Univers)

4.3.1.1. 8 febrer

4.4. Unitat 9

4.4.1. 9. Trens (les màquines electromagnètiques)

4.4.1.1. 9.1. Magnetisme

4.4.1.1.1. Setmana exàmens segon trimestre

4.4.1.2. 9.2. Inducció electromagnètica

4.4.1.2.1. 31 març

4.5. Unitat 10

4.5.1. 10. Acceleradors de partícules (el camp elèctric)

4.5.1.1. Setmana exàmens 3r Trimestre