Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rozpočet veřejně by Mind Map: Rozpočet veřejně
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rozpočet veřejně

Strategické zadání

Pro koho, proč, co chceme udělat.

Pro koho

Občany České republiky

Proč

Změnit jejich vnímání v tom jak vnímají stát, aktivizovat je

Co

Platforma umožnující prezentovat a komunikovat o rozpočtech obcí, regionu a státu srozumitelně a atraktivně

... chceme dodat

Cílové skupiny

Přínosy pro ně , jejich vklady, tj. i vodítka jako jim prodávat.

Občan (latentně) aktivní

Občan pravicový, Občany České republiky, kteří by rádi minimalizovali státu, protože věří že principiálně nemůže být efektivní, Má zájem na minimálním státu, Přínosy pro ně, Minimalizujeme roli státu tím, že budeme demonstrovat impotenci státu dodávat služby za rozumné ceny

Občan levicový, Občany České republiky, které májí zájem o efektivní státní správu a samosprávu a jsou tomu, alespoň potenciálně, věnovat určitou energii, Přínosy pro ně, Mohu sdílet, komentovat, jsem informován... "tak toto mě chat štve...", Pochopil jsem / "vím" a co se moje prachy utrácí, Cítím se členem svého regionu

Novináři

Kdo, Respekt Institute, Economia etc.

Přínosy pro ně, Chtějí zajímavý obsah pro čtenáře - ready made pod,klady pro článek

Jejich vklad, překládáají předkousaná čísla do příběhů skousnutelných pro mainstream

Ekonomové a znalci veřejných rozpočtů

Kdo, Vysok é školy, VŠE - Národohospodářská fakt-, Pozn - "dělníci" mohou data masově sbírat a odborný garant to jen kontrolují...

Přínosy pro ně, uznání širší komunity, Dávat jim, Prostor kde být vidět..., Uplatnit svoje předsatavy o efektivní st. správě a samosprávě

Jejich vklad, Interpretace dat, Nalezení/doporučení lidí do komunity

"Osvícení" zástupci státní správy a samosprávy

Kdo, Obce vytipované od http://www.otevrete.cz, Obce mající už dnes dobře publikovaný rozpočet, Obce přihlášené to http://www.vymentepolitiky.cz/semilska-vyzva

Přínosy pro ně, Mohou demonstrovat že u nich je to "dobře", Posílení šancí na znovuzvolení, Sebepropagace / Selfpromotion

Jejich vklad, Vkládání rozpočtů svými silami, Popis "kontextu" tj. intepretace dat, machanismů stanovení rozpočtů a pod.

Pokitická opozice

Kdo, chtějí být příštími starosty

Přínosy pro ně, Mohu efektivní

Jejich vklad, "hlídači"

Dodavatelé projektu

Komunity a komunikace, Lidé sběhlí v budování komunit a komunikaci v různých médiích

IT, Oblasti, Business Intelligence, Knowledge Management, Social Networks

Financující, Oblasti, Čerpání fondů, dotací, grantů, Soukromí donoři, CSR/PR pracovníci velkých firem, majitelé menších firem

Obecně ...., Přínosy pro ně, Získání nových zkušeností, Můj přínos věci..., reference, Peníze ????

Projekt

Co, kdy, kdo má udělat.

Aktuální priority

1. Akvizice lidí do týmu všech potřebných kompentecí

2 Set up prostředí pro efektivní komunikaci týmu

3 Vytvoření strategického zadání projektu a základního projektového plánu

ipo48 startum workshop - 12.2.2011

Co v sobotu odpoledne, Vyplňovat business plán, Co/kdy si rozdělit na samostatnou práci..., Prototyp aplikace, Jak dávkovat projekt do postupu..., Konzultace s mentorem, říci si, co potřebujeme dodat v neděli vdečer, abychom nejvíce přispěli posunu projektu

Co cíle na neděli večer, Cílové auditorium jsou investoři, Prodáváme jim, Důvěru, že to dodáme, Důvěru, že to dlouhodobě udržíme, Mluvíme jejich jazykem, Peníze, Návratnost

Cílový stav

Definovaný formát předávání dat o rozpočtu pro všechny orgány státní správy a samosprávy a jimi zřizovanými organizacemi povinně daný zákonem

Standard předávání dat, stát / region či velké město typu Praha / malá obec

Pilot

Co by mělo být obsahem?, Rozpočet ČR 2011, Atraktivní na celostátní úrovni, obtížnější, nutný intenzivní nátlak "shora", Rozpočet obce, Jednodušší, uchopitelnější, možnost šíření, iniciativa "sdola"

Vodítká k rozložení projektu do časiu, Nejprve jedna obec a pak více obcí, ideální obce s rozšířenou působností, Ani nezajímavé, Ani s moc složitým rozpočtem, Nejprve data a jejich vysvětlení pak bechmarkty mezi obcemi, Nejprve osvícené starosty a pak instrumentář pro vytvoření tlaku na vzdorující starosty, Za novináři až když máme zajímavá data, Nejprve jen roční zorpočet a pak měsíční info o plnění ., Nejprve udělat reálný web a pak to teprve tlačit přes PR

Klíčové aktivity

Vytvořiut web

Sehnat odborníky do komunity

Vyplnění pvních "zajímavých" dat, Musí být kontroverzní

Akvizice rozpočtových dat, Osvícení starostové, Místní aktivisté, (placení) "dělníci" - googlují data a plní ho do předepsané struktury

Komunita, Akvizice odborníků do komunity, Vyžádat rozpočet, nahrát do systému, vyřečit jeho komentáře k rozpočtu, dodá podklady

Komunita - Udržování vztahu/ zájmu (můžeme dodávat hodnotu ale budeme divně vnímáni...), Průběžně komunikovat Plán x realizace, Sociální sítě - proud zajímavých informací, osobnosti, úspěšné obce, edukační věci - jak se v tom vyznakt, kauzy, kdo to kde posral, Vyjádření potrefených hus, Napsali o nás, Case study - povdali jsme si s obcí tako...

Profits / costs

Den da|ňové svobody, rok 1 resp. 10

Metodika pro Interactive enteprise budget, Uplatnění metodiky ve firmách - rok 2

Rizika a jejich ošetření

Když někdo napíše nesmyslný obsah, bude to vnímáno jako "naše" chyba, Jak to ošetříme - Musíme najmout lidi na sledování??

Data nebudou důvěryhodná / budou znedůvěryhoidňovaná

data někdo "ukradne" a bude prodávat (místo nás), zobrazovat data jako obrázky

Nějaký jiný zdroj začne poskytovat stejná data

Metriky úspěšnosti

počet zapojených obcí, počet samostantně aktivně zapojených obcí, odelšé obce

prům. počet jedinečných návštěvníků denně

počet dní ušetřených daňpvých prázdnin díky efektivnjějšímu chování státní správy a samo.

Počet článků v médiích

náklady / sponzorské příspěvky a další zdroje financování

kvalitativní hodnocení uživateli

Komunikace

Vizualizovat , kolik procent obecných rozpočtů již máme pokryto

mapa s vlaječkami

podíl obcé/ podíl rozpočtů zapojených obcí na celkovém rozpočtu obcí (např. dle pásem velikosti obce)

MUSÍ být pozitivní i negativní komunikace

Nusíme komunikovat pozitivní i negativní zprávy, Tato obec je skvělá..., Toto je kauza...

Značka

Rozpočet veřejně, nepříjemná konotace na Věci veřejné

Rozpočtr

CRM....

kampaně

další komunikace/úkoly

Jde udělat žebříček obcí "zdravá" a "nezdravá" obce či podrobnjší segmentace

využitelné pro PR/ poměřování "ptáků"

Udělat stránku "Chci srozumitelný rozpočet" na facebooku?

Možní partneři

CEVRO

GoodData

Google

Produkt

Základní vlastnosti, pokročilé vlastnosti, možné související produkty, věci k "výrobě produktu".

Klíčové Vlastnosti produktu

Jak udělat informace "akční" tj. vedoucí lidi k aktivitě kýženým směrem?, Navést je snadno na lidi zodpovědné za určitou oblast viz třeba zastupitelé na http://www.denikpolitika.cz/, Poskytnout určřité šablony pro "atak zodpovědných", Petice, Standardizované prostředí pro vypsání petice na cokoliv, Čím hrozit (nejde-li to po dobrém), zákon 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím

Jak udělat informace "aktraktivní"?

Na začátku - jsou tam data ak nim vysvětlení

Widget pro weby obcí "Zobraz rozpočet", Odkaz na náš web na 6000 obcích i kokurenčních opozičních webů

Kromě celkových čísel i cena/obyvatele pro relevantní srovnání - občané/ celkem vs pracující vs generující reálnou hodnotu

Pokročilé vlastnosti produktu

Odkazovat na články související s daným tématem , položkou rozpočtu

Odměňovat členy komunity za příspěvek do komunity - vložit rozpočet, komentovat, získat člena komunitu... body, Automaticky?, Po hodnocení mentorem?

Prostředí by mělo být jako wikileaks

Porovnání mezi jednotlivými subjekty, Pomáhá vytvářet špeky pro novínáře

Možné související (křížové) produkty

prodej kurzů kolem řízení rozpočtu ve správní správě

Rozpočtová aplikace, nebo odpovídající povinná API

Intergace s dalšími pohledy na st. správu a samoprávu, CEVRO: Veřejné finance mají jako e-learning kurz, Web by se měl integrovat s dalšími službami, které řeší veřejné zakázky v obci/regiounu/státu, politiky a popisování jejich chování a podů.

Výroba produktu

Legislativa, Právní forma projektu, Občanské sdružení, Při rušení jde majetek na jednotlivě věci, Ručení 100%, všichni jsou odpovědni, Obecně prospěšná společnost, Při zrušení majetek přejde na obec, Nezisková společnost NGO, Nejpřijatelnější pro čerpání fondů, Odpovědnost za správnost a dez/interpretaci dat - DISCLAIMER, Pojištění odpovědnosti klíčovým členům týmu....?

Financování

Za co, co za to

Zdroje

Granty, EU, Amer. obch. komora apod., Jen jednorázově nebo každý rok fund rising?, U kontinuálního fund risingu musí běžet proces...

mecenáši / sponzoři

Komerční využití, Úředníkům dát za poplatek "rozpočtovací systém", Oni by tam rozpočet vytvářeli a data by byla zveřejněná data automaticky zadarmo, Včetně mechanismů pro tvorbu rozpočtu shora/sdola, Prodej zpracovaných strukturovaných dat, Rozpočtový systém s "veřejným" rozhraním, Banky aby kontrolovaly, obce jímž půjčují, Banky by to mohly chtít i na soukromé společnosti, Svaz měst a obcí - prodejní kanál -mají síť, regionální inzerce

Odhady nákladů

Přístup k nákladům, Za peníze jde všechno, chceme ale systemticky hledat cesty, jak to udělat zadarmo

Core team, 5 * (1 / 2) * 12 * 80 000 = 2 400 000, 2.5 mil.

Externí náklady, právníci, 100.000, Vizuální styl webu, 50.000, copy writer 1.500 á normostrana 20 normostran, 40.000, Vývoj ,1. verze webu, 500.000, hosting aplikace 2000 / měs a administtrace, 50.000, vedení účetnictví, 50.000 Kč (max), Administrace, rutinní komunikace se zúčastněními

Cenu bez DPH, k tomu 20% ...