Rozpočet veřejně

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rozpočet veřejně by Mind Map: Rozpočet veřejně

1. Projekt

1.1. Aktuální priority

1.1.1. 1. Akvizice lidí do týmu všech potřebných kompentecí

1.1.2. 2 Set up prostředí pro efektivní komunikaci týmu

1.1.3. 3 Vytvoření strategického zadání projektu a základního projektového plánu

1.2. ipo48 startum workshop - 12.2.2011

1.2.1. Co v sobotu odpoledne

1.2.1.1. Vyplňovat business plán

1.2.1.2. Co/kdy si rozdělit na samostatnou práci...

1.2.1.3. Prototyp aplikace

1.2.1.4. Jak dávkovat projekt do postupu...

1.2.1.5. Konzultace s mentorem

1.2.1.6. říci si, co potřebujeme dodat v neděli vdečer, abychom nejvíce přispěli posunu projektu

1.2.2. Co cíle na neděli večer

1.2.2.1. Cílové auditorium jsou investoři

1.2.2.1.1. Prodáváme jim

1.2.2.1.2. Mluvíme jejich jazykem

1.3. Cílový stav

1.3.1. Definovaný formát předávání dat o rozpočtu pro všechny orgány státní správy a samosprávy a jimi zřizovanými organizacemi povinně daný zákonem

1.3.2. Standard předávání dat

1.3.2.1. stát / region či velké město typu Praha / malá obec

1.4. Pilot

1.4.1. Co by mělo být obsahem?

1.4.1.1. Rozpočet ČR 2011

1.4.1.1.1. Atraktivní na celostátní úrovni, obtížnější, nutný intenzivní nátlak "shora"

1.4.1.2. Rozpočet obce

1.4.1.2.1. Jednodušší, uchopitelnější, možnost šíření, iniciativa "sdola"

1.4.2. Vodítká k rozložení projektu do časiu

1.4.2.1. Nejprve jedna obec a pak více obcí

1.4.2.1.1. ideální obce s rozšířenou působností

1.4.2.2. Nejprve data a jejich vysvětlení pak bechmarkty mezi obcemi

1.4.2.3. Nejprve osvícené starosty a pak instrumentář pro vytvoření tlaku na vzdorující starosty

1.4.2.4. Za novináři až když máme zajímavá data

1.4.2.5. Nejprve jen roční zorpočet a pak měsíční info o plnění .

1.4.2.6. Nejprve udělat reálný web a pak to teprve tlačit přes PR

1.5. Klíčové aktivity

1.5.1. Vytvořiut web

1.5.2. Sehnat odborníky do komunity

1.5.3. Vyplnění pvních "zajímavých" dat

1.5.3.1. Musí být kontroverzní

1.5.4. Akvizice rozpočtových dat

1.5.4.1. Osvícení starostové

1.5.4.2. Místní aktivisté

1.5.4.3. (placení) "dělníci" - googlují data a plní ho do předepsané struktury

1.5.5. Komunita

1.5.5.1. Akvizice odborníků do komunity

1.5.5.2. Vyžádat rozpočet, nahrát do systému, vyřečit jeho komentáře k rozpočtu, dodá podklady

1.5.6. Komunita - Udržování vztahu/ zájmu (můžeme dodávat hodnotu ale budeme divně vnímáni...)

1.5.6.1. Průběžně komunikovat Plán x realizace

1.5.6.2. Sociální sítě - proud zajímavých informací

1.5.6.2.1. osobnosti

1.5.6.2.2. úspěšné obce

1.5.6.2.3. edukační věci - jak se v tom vyznakt

1.5.6.2.4. kauzy, kdo to kde posral

1.5.6.2.5. Vyjádření potrefených hus

1.5.6.2.6. Napsali o nás

1.5.6.2.7. Case study - povdali jsme si s obcí tako...

1.6. Profits / costs

1.6.1. Den da|ňové svobody

1.6.1.1. rok 1 resp. 10

1.6.2. Metodika pro Interactive enteprise budget

1.6.2.1. Uplatnění metodiky ve firmách - rok 2

1.7. Rizika a jejich ošetření

1.7.1. Když někdo napíše nesmyslný obsah, bude to vnímáno jako "naše" chyba

1.7.1.1. Jak to ošetříme - Musíme najmout lidi na sledování??

1.7.2. Data nebudou důvěryhodná / budou znedůvěryhoidňovaná

1.7.3. data někdo "ukradne" a bude prodávat (místo nás)

1.7.3.1. zobrazovat data jako obrázky

1.7.4. Nějaký jiný zdroj začne poskytovat stejná data

1.8. Metriky úspěšnosti

1.8.1. počet zapojených obcí

1.8.1.1. počet samostantně aktivně zapojených obcí

1.8.1.2. odelšé obce

1.8.2. prům. počet jedinečných návštěvníků denně

1.8.3. počet dní ušetřených daňpvých prázdnin díky efektivnjějšímu chování státní správy a samo.

1.8.4. Počet článků v médiích

1.8.5. náklady / sponzorské příspěvky a další zdroje financování

1.8.6. kvalitativní hodnocení uživateli

2. Produkt

2.1. Klíčové Vlastnosti produktu

2.1.1. Jak udělat informace "akční" tj. vedoucí lidi k aktivitě kýženým směrem?

2.1.1.1. Navést je snadno na lidi zodpovědné za určitou oblast viz třeba zastupitelé na http://www.denikpolitika.cz/

2.1.1.2. Poskytnout určřité šablony pro "atak zodpovědných"

2.1.1.2.1. Petice

2.1.1.2.2. Čím hrozit (nejde-li to po dobrém)

2.1.2. Jak udělat informace "aktraktivní"?

2.1.3. Na začátku - jsou tam data ak nim vysvětlení

2.1.4. Widget pro weby obcí "Zobraz rozpočet"

2.1.4.1. Odkaz na náš web na 6000 obcích i kokurenčních opozičních webů

2.1.5. Kromě celkových čísel i cena/obyvatele pro relevantní srovnání - občané/ celkem vs pracující vs generující reálnou hodnotu

2.2. Pokročilé vlastnosti produktu

2.2.1. Odkazovat na články související s daným tématem , položkou rozpočtu

2.2.2. Odměňovat členy komunity za příspěvek do komunity - vložit rozpočet, komentovat, získat člena komunitu... body

2.2.2.1. Automaticky?

2.2.2.2. Po hodnocení mentorem?

2.2.3. Prostředí by mělo být jako wikileaks

2.2.4. Porovnání mezi jednotlivými subjekty

2.2.4.1. Pomáhá vytvářet špeky pro novínáře

2.3. Možné související (křížové) produkty

2.3.1. prodej kurzů kolem řízení rozpočtu ve správní správě

2.3.2. Rozpočtová aplikace

2.3.2.1. nebo odpovídající povinná API

2.3.3. Intergace s dalšími pohledy na st. správu a samoprávu

2.3.3.1. CEVRO: Veřejné finance mají jako e-learning kurz

2.3.3.2. Web by se měl integrovat s dalšími službami, které řeší veřejné zakázky v obci/regiounu/státu, politiky a popisování jejich chování a podů.

2.4. Výroba produktu

2.4.1. Legislativa

2.4.1.1. Právní forma projektu

2.4.1.1.1. Občanské sdružení

2.4.1.1.2. Obecně prospěšná společnost

2.4.1.1.3. Nezisková společnost NGO

2.4.1.2. Odpovědnost za správnost a dez/interpretaci dat - DISCLAIMER

2.4.1.2.1. Pojištění odpovědnosti klíčovým členům týmu....?

3. Financování

3.1. Zdroje

3.1.1. Granty

3.1.1.1. EU

3.1.1.2. Amer. obch. komora apod.

3.1.1.3. Jen jednorázově nebo každý rok fund rising?

3.1.1.3.1. U kontinuálního fund risingu musí běžet proces...

3.1.2. mecenáši / sponzoři

3.1.3. Komerční využití

3.1.3.1. Úředníkům dát za poplatek "rozpočtovací systém"

3.1.3.1.1. Oni by tam rozpočet vytvářeli a data by byla zveřejněná data automaticky zadarmo

3.1.3.1.2. Včetně mechanismů pro tvorbu rozpočtu shora/sdola

3.1.3.2. Prodej zpracovaných strukturovaných dat

3.1.3.3. Rozpočtový systém s "veřejným" rozhraním

3.1.3.4. Banky aby kontrolovaly, obce jímž půjčují

3.1.3.4.1. Banky by to mohly chtít i na soukromé společnosti

3.1.3.5. Svaz měst a obcí - prodejní kanál -mají síť

3.1.3.6. regionální inzerce

3.2. Odhady nákladů

3.2.1. Přístup k nákladům

3.2.1.1. Za peníze jde všechno, chceme ale systemticky hledat cesty, jak to udělat zadarmo

3.2.2. Core team

3.2.2.1. 5 * (1 / 2) * 12 * 80 000 = 2 400 000

3.2.2.1.1. 2.5 mil.

3.2.3. Externí náklady

3.2.3.1. právníci

3.2.3.1.1. 100.000

3.2.3.2. Vizuální styl webu

3.2.3.2.1. 50.000

3.2.3.3. copy writer 1.500 á normostrana 20 normostran

3.2.3.3.1. 40.000

3.2.3.4. Vývoj ,1. verze webu

3.2.3.4.1. 500.000

3.2.3.5. hosting aplikace 2000 / měs a administtrace

3.2.3.5.1. 50.000

3.2.3.6. vedení účetnictví

3.2.3.6.1. 50.000 Kč (max)

3.2.3.7. Administrace, rutinní komunikace se zúčastněními

3.3. Cenu bez DPH, k tomu 20% ...

4. Strategické zadání

4.1. Pro koho

4.1.1. Občany České republiky

4.2. Proč

4.2.1. Změnit jejich vnímání v tom jak vnímají stát, aktivizovat je

4.3. Co

4.3.1. Platforma umožnující prezentovat a komunikovat o rozpočtech obcí, regionu a státu srozumitelně a atraktivně

4.4. ... chceme dodat

5. Cílové skupiny

5.1. Občan (latentně) aktivní

5.1.1. Občan pravicový

5.1.1.1. Občany České republiky, kteří by rádi minimalizovali státu, protože věří že principiálně nemůže být efektivní

5.1.1.2. Má zájem na minimálním státu

5.1.1.3. Přínosy pro ně

5.1.1.3.1. Minimalizujeme roli státu tím, že budeme demonstrovat impotenci státu dodávat služby za rozumné ceny

5.1.2. Občan levicový

5.1.2.1. Občany České republiky, které májí zájem o efektivní státní správu a samosprávu a jsou tomu, alespoň potenciálně, věnovat určitou energii

5.1.2.2. Přínosy pro ně

5.1.2.2.1. Mohu sdílet, komentovat, jsem informován... "tak toto mě chat štve..."

5.1.2.2.2. Pochopil jsem / "vím" a co se moje prachy utrácí

5.1.2.2.3. Cítím se členem svého regionu

5.2. Novináři

5.2.1. Kdo

5.2.1.1. Respekt Institute

5.2.1.2. Economia etc.

5.2.2. Přínosy pro ně

5.2.2.1. Chtějí zajímavý obsah pro čtenáře - ready made pod,klady pro článek

5.2.3. Jejich vklad

5.2.3.1. překládáají předkousaná čísla do příběhů skousnutelných pro mainstream

5.3. Ekonomové a znalci veřejných rozpočtů

5.3.1. Kdo

5.3.1.1. Vysok é školy

5.3.1.1.1. VŠE - Národohospodářská fakt-

5.3.1.2. Pozn - "dělníci" mohou data masově sbírat a odborný garant to jen kontrolují...

5.3.2. Přínosy pro ně

5.3.2.1. uznání širší komunity

5.3.2.1.1. Dávat jim

5.3.2.2. Prostor kde být vidět...

5.3.2.3. Uplatnit svoje předsatavy o efektivní st. správě a samosprávě

5.3.3. Jejich vklad

5.3.3.1. Interpretace dat

5.3.3.2. Nalezení/doporučení lidí do komunity

5.4. "Osvícení" zástupci státní správy a samosprávy

5.4.1. Kdo

5.4.1.1. Obce vytipované od http://www.otevrete.cz

5.4.1.2. Obce mající už dnes dobře publikovaný rozpočet

5.4.1.3. Obce přihlášené to http://www.vymentepolitiky.cz/semilska-vyzva

5.4.2. Přínosy pro ně

5.4.2.1. Mohou demonstrovat že u nich je to "dobře"

5.4.2.2. Posílení šancí na znovuzvolení

5.4.2.3. Sebepropagace / Selfpromotion

5.4.3. Jejich vklad

5.4.3.1. Vkládání rozpočtů svými silami

5.4.3.2. Popis "kontextu" tj. intepretace dat, machanismů stanovení rozpočtů a pod.

5.5. Pokitická opozice

5.5.1. Kdo

5.5.1.1. chtějí být příštími starosty

5.5.2. Přínosy pro ně

5.5.2.1. Mohu efektivní

5.5.3. Jejich vklad

5.5.3.1. "hlídači"

5.6. Dodavatelé projektu

5.6.1. Komunity a komunikace

5.6.1.1. Lidé sběhlí v budování komunit a komunikaci v různých médiích

5.6.2. IT

5.6.2.1. Oblasti

5.6.2.1.1. Business Intelligence

5.6.2.1.2. Knowledge Management

5.6.2.1.3. Social Networks

5.6.3. Financující

5.6.3.1. Oblasti

5.6.3.1.1. Čerpání fondů, dotací, grantů

5.6.3.1.2. Soukromí donoři

5.6.3.1.3. CSR/PR pracovníci velkých firem, majitelé menších firem

5.6.4. Obecně ....

5.6.4.1. Přínosy pro ně

5.6.4.1.1. Získání nových zkušeností

5.6.4.1.2. Můj přínos věci...

5.6.4.1.3. reference

5.6.4.1.4. Peníze ????

6. Komunikace

6.1. Vizualizovat , kolik procent obecných rozpočtů již máme pokryto

6.1.1. mapa s vlaječkami

6.1.2. podíl obcé/ podíl rozpočtů zapojených obcí na celkovém rozpočtu obcí (např. dle pásem velikosti obce)

6.2. MUSÍ být pozitivní i negativní komunikace

6.2.1. Nusíme komunikovat pozitivní i negativní zprávy

6.2.1.1. Tato obec je skvělá...

6.2.1.2. Toto je kauza...

6.3. Značka

6.3.1. Rozpočet veřejně

6.3.1.1. nepříjemná konotace na Věci veřejné

6.3.2. Rozpočtr

6.4. CRM....

6.4.1. kampaně

6.4.2. další komunikace/úkoly

6.5. Jde udělat žebříček obcí "zdravá" a "nezdravá" obce či podrobnjší segmentace

6.5.1. využitelné pro PR/ poměřování "ptáků"

6.6. Udělat stránku "Chci srozumitelný rozpočet" na facebooku?

6.7. Možní partneři

6.7.1. CEVRO

6.7.2. GoodData

6.7.3. Google