CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG by Mind Map: CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG  TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

1. Marketing Trực Tiếp

1.1. Hệ thống các hoạt động của doanh nghiệp thực hiện nhằm thu hút và đo lường sự tương tác từ khách hàng một cách trực tiếp

1.2. Các bước marketing trực tiếp: 1. Xác định mục tiêu nghiên cứu 2. Xây dựng data 3. Lựa chọn công cụ thực hiện 4. Đo lường kết quả và cân chỉnh nếu cần thiết

2. Bán Hàng Cá Nhân

2.1. Là quá trình truyền thông trực tiếp giữa người bán với khách hàng tiềm năng nhằm thực hiện mục tiêu thông tin về sản phẩm và bán hàng, xây dựng phát triển mối quan hệ trực tiếp với khách hàng

2.2. Đặc trưng: - Tương tác trực tiếp - Cuộc đối thoại hai chiều - Sự thuyết phục - Linh hoạt - Phát triển mối quan hệ

2.3. Tích hợp với các công cụ khác: - Bán hàng cá nhân với quảng cáo - Bán hàng cá nhân với quan hệ công chúng - Bán hàng cá nhân với marketing trực tiếp - Bán hàng cá nhân với xúc tiến bán - Tích hợp bán hàng cá nhân vào chương trình truyền thông marketing tích hợp

3. Xúc Tiến Bán Hàng

3.1. Hiệp hội các công ty quảng cáo của Mỹ lại định nghĩa: ”Xúc tiến bán là bất kì hoạt động nào tạo ra một động cơ để mua sản phẩm ngoài các lợi ích vốn có của sản phẩm. ”

3.2. Các hình thức xúc tiến bán hàng hướng tới NTD: - Mẫu hàng dùng thử - Coupon - Qùa tặng - Các cuộc thi và rút thăm trúng thưởng - Thêm khối lượng giá không đổi - Giảm giá - Hậu mãi hoặc hoàn tiền - Các chương trình khách hàng thân thiết - Marketing sự kiện

3.3. Các hình thức xúc tiến bán hàng định hướng thương mại: - Chiết khấu thương mại - Trưng bày tại điểm bán - Các chương trình đào tạo bán hàng - Triển lãm thương mại - Hợp tác quảng cáo

3.4. Tích hợp xúc tiến bán vào chương trình truyền thông marketing: - Phối hợp trong phân bổ ngân sách - Phối hợp về phương tiện truyền thông - Phối hợp về nội dung giữa xúc tiến bán với các công cụ truyền thông marketing

4. Quan Hệ Công Chúng

4.1. Đối tượng chủ yếu là tổ chức và công chúng. Chức năng là xây dựng mối quan hệ cùng có lợi. Công cụ chính là các hoạt động truyền thông. Nền tảng là xây dựng trên cơ sở sự thật và hiểu biết lẫn nhau

4.2. Các công cụ: - Community Involvement - Social Investment - Lobbying - Events - Publications - News - Indentity Media

4.3. Các phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tại bàn - Nghiên cứu phản hồi - Giám sát thông tin - Nghiên cứu định lượng (khảo sát) - Nghiên cứu định tính (focus groups)

5. Quảng Cáo

5.1. Quảng cáo là một hình thức truyền thông phi cá nhân, không trực tiếp của sản phẩm, dịch vụ, mà người quảng cáo phải trả tiền để truyền tải thông điệp nhằm tạo ra sự thay đổi về nhận thức, cảm xúc hay hành vi công chúng nhận tin mục tiêu

5.2. Quy trình thực hiện quảng cáo: - Chiến lược quảng cáo: Thiết lập mục tiêu, Xây dựng ngân sách, Sáng tạo thông điệp, Lựa chọn công cụ - Thực hiện chiến lược quảng cáo - Đánh giá hiệu quả chiến lược quảng cáo