GIA VỊ THỰC DƯỠNG - NÊM NẾM KHI NẤU ĂN

Gia vị tự nhiên dùng trong thực dưỡng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GIA VỊ THỰC DƯỠNG - NÊM NẾM KHI NẤU ĂN by Mind Map: GIA VỊ THỰC DƯỠNG - NÊM NẾM KHI NẤU ĂN

1. MẶN +

1.1. MUỐI BIỂN

1.1.1. NƯỚC TƯƠNG TAMARI

1.1.1.1. TƯƠNG MISO ( HATCHO )

1.1.1.1.1. TƯƠNG MISO NHẬT

2. NGỌT -

2.1. ĐƯỜNG MẠCH NHA

2.1.1. ĐƯỜNG THÔ ( Hạn chế )

2.1.1.1. CHÀ LÀ

2.1.1.1.1. NẾU ĐANG BỆNH => HẠN CHẾ HOẶC KHÔNG DÙNG ĐƯỜNG LÀ TỐT NHẤT, DÙNG RAU CỦ TỰ NHIÊN THAY VÌ ( XEM BÊN DƯỚI )

2.2. CỦ CẢI TRẮNG

2.2.1. CAROT

2.2.1.1. KHÚC MÍA

2.2.1.1.1. KHÓM (DỨA)

3. CAY

3.1. TIÊU

3.1.1. GỪNG

4. HƯƠNG VỊ TỰ NHIÊN

4.1. QUẾ, HỒI, MÈ, HÀNH, HÀNH TÂY/TÍM, NGÒ, TỎI, NGHỆ, WASABI

4.1.1. CÁC LOẠI NẤM ( KHÔ , NẤU CHÍN )

4.1.1.1. CÁC LOẠI RAU THƠM

5. GIA VỊ PHA SẴN

5.1. NƯỚC DÙNG DAISHI TỰ NẤU

5.2. CÁC LOẠI BỘT NÊM

5.2.1. BỘT NÊM NGƯU BÁNG

5.2.1.1. BỘT NÊM SHITAKE

5.2.1.1.1. TEKKA MISO

6. Một số loại hạn chế ăn như Nấm, Trái Cây... trong quá trình đun nấu sẽ dương hóa, hạn chế được tác hại, và dùng với 1 lượng ít

7. CHUA -

7.1. DẤM ( MƠ/GẠO )

7.2. CHANH,TẮT ( HẠN CHẾ )

7.2.1. KHẾ

7.2.1.1. ME