TIẾP CẬN HIỆU TRƯỞNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIẾP CẬN HIỆU TRƯỞNG by Mind Map: TIẾP CẬN HIỆU TRƯỞNG

1. CALL

1.1. GIỚI THIỆU

1.1.1. Alo! Em chào thầy (cô) +tên ạ, em là Hồng Anh. Em được giới thiệu thầy cô là hiệu trưởng trường...

1.1.1.1. Em là bên đối tác chiến lược của zoom nên có giá rất ưu đãi dành cho các thầy cô cụm trường. Em có thể xin một chút thời gian để giới thiệu về chương trình ưu đãi của bên e được không ạ ?

1.1.1.1.1. RẢNH

1.1.1.1.2. BẬN

2. EMAIL

2.1. GIỚI THIỆU