Yhdenvertaisuus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Yhdenvertaisuus by Mind Map: Yhdenvertaisuus

1. tasa-arvo

2. fyysinen esteettömyys

3. teknologioiden saavutettavuus

4. turvallisuus

5. työsuojelu

6. universaalius

7. kognitiivinen saavutettavuus - ymmärrettävyys

8. digitaalinen saavutettavuus

9. kielellinen ja kulttuurinen saavutettavuus

10. Kosusen raportti

10.1. Korkeakoulujen ohjaus ja yhteistyö

10.2. Koulutus- ja osaamistason nosto ja toimintamallien ja rakenteiden uudistaminen

10.3. Opettajankoulutuksen kehittäminen

10.4. Jatkuvan oppimisen edistäminen

10.5. Saavutettavuus strategisena tavoitteena

10.6. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistaminen ja osaamisen kehittäminen

10.7. Syrjinnän, häirinnän ja rasismin poistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen

10.8. Opiskelu, opiskelijan tuki ja opinto- ja uraohjaus

10.9. Opiskelijavalinta

10.10. Kansainväliset opiskelijat ja tutkijat

10.11. Fyysinen saavutettavuus (esteettömyys)

10.12. Viestintä

10.13. Maahanmuuttotaustaiset

10.14. Vammaiset, toimintarajoitteiset

11. ESOK-kriteerit

11.1. Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri

11.2. Johtaminen

11.3. Fyysinen ympäristö

11.4. Digitaalinen saavutettavuus

11.5. Opiskelijavalinnat

11.6. Opetus ja oppiminen

11.7. Tuki ja ohjaus

11.8. Työelämäyhteistyö

11.9. Viestintä