คุณใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอน-เข้านอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คุณใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอน-เข้านอน by Mind Map: คุณใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอน-เข้านอน

1. โทรศัพท์

1.1. Messager

1.1.1. ส่งข้อความหาคนอื่น

1.2. Instagram

1.2.1. เข้าไปเช็คสตอรี่ของผู้ที่เราติดตาม

1.3. Facebook

1.3.1. เข้าไปเช็คความทรงจำของแต่ละปี

1.4. Spotify

1.4.1. ฟังเพลง

1.5. google classroom

1.5.1. ส่งงาน

1.6. Krungthai next

1.6.1. เก็บเงินสำรองใช้จ่าย

1.7. SCB easy

1.7.1. ไว้กดตังค์แบบไม่ใช้บัตร

1.8. Youtube

1.8.1. ดูคอนเทนท์ K-pop

1.9. Shoppee

1.9.1. ซื้อของออนไลน์

1.10. Line

1.10.1. ใช้สื่อสารกับคนอื่น

1.11. Tiktok

1.11.1. ดูคอนเทนท์ใหม่ๆ

2. 7-11

2.1. ประตูเปิดอัตโนมัติ

3. ตู้กดน้ำอัตโนมัติ

3.1. ใช้เหรียญเพื่อกรอกน้ำ

4. เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

4.1. ใช้เหรียญเพื่อซักผ้า

5. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5.1. ประตูเปิดอัตโนมัติ

5.2. คอมพิวเตอร์

5.2.1. ใช้สืบหาข้อมูล

5.2.2. ทำงานต่างๆ

6. Notebook

6.1. ใช้ microsoft word

6.1.1. ใช้ทำงานเอกสาร

6.2. ใช้ Google classroom

6.2.1. ใช้ส่งงาน

6.3. ใช้เล่นเกมส์

6.4. Canva

6.4.1. นำเสนองาน

7. ลิฟต์

7.1. ใช้แทนบันไดเพื่อขึ้นไปชั้นสูงๆ

8. เครื่องทำน้ำอุ่น

8.1. เพื่ออาบน้ำอุ่น

9. หูฟัง

9.1. ใช้ต่อกับโทรศัพท์เพื่อฟังเพลง