Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ by Mind Map: Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ

1. Giáo dục trẻ

1.1. Thái độ đúng đắn

1.2. Dạy bài phù hợp với trẻ

1.3. Giáo viên có chuyên môn tốt

1.4. Biết yêu mến cái đẹp

1.5. Biết giữ gìn bản sắc dân tộc

1.6. Yêu quê hương đất nước

2. Chuẩn bị cho trẻ

2.1. Ngôn ngữ viết

2.2. Vận động tinh ( cơ tay, cơ chân,…)

2.3. Tâm dinh lý cho trẻ

3. Dạy trẻ nói tốt

3.1. Phát triển vốn từ

3.1.1. Một từ

3.1.2. Nhiều từ

3.1.3. Sử dụng đúng từ

3.1.4. Hiểu nghĩa của từ

3.1.5. Phù hợp trong giao tiếp

3.2. Dạy trẻ nghe, phát âm đúng

3.2.1. Âm tiết, âm vị, từ, câu, đoạn

3.2.2. Các thanh của tiếng

3.2.3. Giọng nói biểu cảm

3.2.4. Điều chỉnh giọng nói

3.2.5. Cử chỉ, điệu bộ phù hợp

3.2.6. Giáo dục trẻ văn hoá nói trong giao tiếp

3.2.7. Phát hiện sớm trẻ có biểu hiện khó khăn khi nói

3.3. Dạy trẻ nói đúng ngữ pháp

3.3.1. Câu có đủ thành phần

3.3.2. Đúng trật tự sắp xếp trong câu

3.3.3. Bé nhà trẻ nói câu đơn

3.3.4. Bé nhà trẻ nói câu đơn mở rộng, câu phức và câu ghép ghép

3.4. Dạy trẻ nói mạch lạc

3.4.1. Phát triển kỹ năng nghe và nói của trẻ

3.4.2. Kỹ băng nói trật tự trong câu

3.4.3. Câu nói có nội dung rõ ràng

3.4.4. Phi ngôn ngữ phù hợp

3.4.5. Đối thoại

3.4.6. Độc thoại

3.5. Giáo dục trẻ văn hoá giao tiếp

3.5.1. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp

3.5.2. Hoàn cảnh nói

3.5.3. Đối tượng trong giao tiếp

3.5.4. Dân tộc, vùng miền

3.5.5. Hoàn cảnh nói