Trusting Agency - Target

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trusting Agency - Target by Mind Map: Trusting Agency - Target

1. QUẢN LÝ VẬN HÀNH

1.1. TEAM BRO DUNG HẮC

1.1.1. Nhân sự

1.1.1.1. nhân sự mới

1.1.1.1.1. nội quy công ty

1.1.1.1.2. cơ chế lương

1.1.1.1.3. đào tạo

1.1.1.2. nhân sự chính thức

1.1.1.2.1. chấm công, nhắc nhở vi phạm

1.1.1.2.2. giám sát trong giờ làm

1.1.1.2.3. đánh giá nhân sự

1.1.1.2.4. hỗ trợ , support trong quá trình lên sơ sơ

1.1.2. tuyển dụng

1.1.3. các dự án của công ty

1.2. TEAM BRO TRẦN HUYỀN

1.2.1. Giams sát

1.2.1.1. Đầu ngày

1.2.1.1.1. chấm công

1.2.1.1.2. ăn mặc giầy dép

1.2.1.1.3. tương tác zalo

1.2.1.2. giám sát hồ sơ

1.2.1.2.1. kiểm soát nhân sự

1.2.1.3. giám sát trong giờ làm việc

1.2.1.3.1. làm đúng trọng tâm cv

1.2.2. Đánh giá

1.2.2.1. ngày công

1.2.2.1.1. tuần đánh giá 1 lần

1.2.2.2. đánh giá nhân sự

1.2.2.2.1. khắc phục điểm yếu

1.2.3. Pus động lực cho sale

1.2.3.1. hồ sơ gn ắp lên nhóm chính

1.2.4. Điều hướng

1.2.4.1. chạy các dự án của cty

1.2.4.1.1. ưu tiên dự án nào trước

1.2.5. Nhân sự

1.2.5.1. nhân sự mới

1.2.5.1.1. đào tạo

1.2.5.2. nhân sự cũ

1.2.6. đăng tin tuyển dụng

2. BỘ PHẬN CÔNG NỢ

2.1. QUYỀN ANH

2.1.1. Chia Data. Xào xáo lại data cho toàn bộ nhân sự

2.1.2. Xử lý số liệu về công nợ của công ty

2.1.2.1. Nhắc nợ những KH đến hạn hoặc quá hạn đóng tiền trong phạm vi quản lý nợ 4 tháng

2.1.2.2. Trong quá trình làm việc về công nợ. Xin ý kiến quản lý cấp cao. Báo cáo rủi ro có thể về phần trăm công nợ hàng tháng

2.1.2.3. Thực hành tính toán xử lý công việc trên form quản lý công nợ thật chặt chẽ. Tránh tình trạng sai lệch và hao hụt

2.1.3. Phát triển thêm kế hoạch về tuyển dụng

2.1.3.1. Đăng bài qua nhiều kênh như fb cá nhân hoặc web page. Mong muốn kiếm được nguồn nhân sự đem lại lợi thế cho doanh nghiệp

2.1.4. Hỗ trợ tạo code TeleSale + Code làm việc tại các job của đối tác cho nhân sự cũ mới khi được phổ biến job làm việc.

3. BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG

3.1. VŨ NGỌC

3.1.1. các kênh tuyển dụng

3.1.1.1. kênh mạng xã hội

3.1.1.1.1. fanpage, group fb

3.1.1.1.2. trang cá nhân fb

3.1.1.1.3. gmail

3.1.1.2. kênh telesales

3.1.1.2.1. Gọi điện tới ứng viên tiềm năng

3.1.1.3. kênh website doanh nghiệp

3.1.1.3.1. tạo thương hiệu

3.1.1.4. Kênh quan hệ

3.1.1.4.1. bạn bè

3.1.1.4.2. người thân

3.1.1.4.3. đồng nghiệp

3.1.1.5. Kênh website tuyển dụng

3.1.1.5.1. đăng lên các trang tuyển dụng free

3.1.1.6. Treo bạt, tờ rơi

3.1.1.7. hội thảo

3.1.1.8. tạo app riêng khơi tạo hồ sơ

3.1.2. lập kế hoạc tuyển dụng

3.1.2.1. lựa chọn kênh tuyển dụng, chi phí triển khai

3.1.2.2. đặt lịch tuyển dụng

3.1.2.3. Xây dựng nội dung tuyển dụng

3.1.2.3.1. Quy trình tuyển dụng

3.1.2.3.2. mô tả công việc, quyền lợi nhân sự

3.1.2.3.3. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng

3.1.2.4. Đối tượng tuyển dụng

3.1.2.4.1. Tuyển dụng nhân sự toàn thời gian

3.1.2.4.2. Tuyển dụng nhân sự CTV bán thời gian trên toàn quốc

3.1.2.4.3. Tuyển dụng đối tác, Giám đốc khu vực (ASM) - Trưởng nhóm kinh doanh (TeamLead)

3.1.3. triển khai tuyển dụng và sàng lọc ứng viên

3.1.3.1. Liên hệ ứng viên

3.1.3.2. phỏng vấn ứng viên và chốt nhân sự,đào tạo sơ bộ

4. BỘ PHẬN KẾ TOÁN

5. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

5.1. MẠNH ĐỨC

5.1.1. Thường nhật

5.1.1.1. Chia Data

5.1.1.1.1. Đánh giá data hàng ngày

5.1.1.1.2. xuất file báo cáo số liệu hàng ngày

5.1.1.2. Hỗ trợ Sale và quản lý PTS

5.1.1.2.1. Chỉ quản lý làm

5.1.1.2.2. Hỗ trợ cho sale

5.1.1.3. Push nhưng thông tin hay lên nhóm để tiếp lửa cho nhân sự

5.1.1.4. Đăng bài tuyền dụng nhân sự

5.1.1.4.1. FB , ZALO

5.1.1.4.2. Phát triển thêm kế hoạch tuyển dụng

5.1.2. Hỗ trợ các bộ phận ( CÔNG NỢ , TUYỂN DỤNG , NHÂN SỰ )

5.1.2.1. Push cho các bạn thêm cách làm

5.1.2.2. Nhắc nhở công việc thường nhật để các bộ phận làm đúng nhiệm vụ

5.1.3. VẬN HÀNH

5.1.3.1. CHECK NGHỈ PHÉP CỦA NHÂN SỰ NHẮC NHỞ ĐẾN QUẢN LÝ

5.1.3.1.1. Check From báo cáo nghỉ

5.1.3.1.2. Check Camera đầu buồi sáng

5.1.3.2. Đốc thúc nhiệm vụ hàng ngày của Quản lý

5.1.3.2.1. Đánh giá sale yếu chỉ đến quản lý push

5.1.3.2.2. Push các quản lý đăng bài triển khai kế hoạch tuyển dung

5.1.3.3. Giao việc cho quản lý

5.1.3.3.1. Phát sinh thêm job

5.1.3.3.2. Phát sinh nhân sự cần theo sát

5.1.3.3.3. Phát sinh nhân sự cần hỗ trợ

5.1.3.3.4. Truyền thông tin tức của công ty hoặc job ban hành đến sale cụ thể nhất

5.1.3.4. Hỗ trợ đồng hành cùng các quản lý về đào tạo nhân sự

5.1.3.4.1. PUSH Kĩ năng

5.1.3.4.2. Giám sát4