สารปนเปื้อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สารปนเปื้อน by Mind Map: สารปนเปื้อน

1. plasticizers

1.1. มาจากปะเก็น พลาสติกใต้ฝาปิดขวดแก้ว

1.2. ทำให้พลาสติกอ่อน ยืดยุ่นสูง ทนกรดด่าง

1.3. กลุ่มphthalate*,adipate,maleate,epoxidized veg. oil*

1.4. พิษเรื้อรัง เลือดออกในปอด ตับโต พิษต่อเซลล์ มะเร็ง กลายพันธ์ุ ยังไม่พบพิษต่อคน