Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FS-Brand by Mind Map: FS-Brand

1. Sàn thương mại

1.1. Lazada

1.2. Shopee

1.3. Tiktok shop

2. Kênh PR online

2.1. Top báo lớn uy tín VN

2.2. Các kênh Social Reviews top trong ngành trực tiếp hoặc gián tiếp

2.3. KOLs

2.3.1. Lớn hoặc vừa: theo quý

2.3.2. Micro KOLs: tuần/ tháng

3. Kênh marketing & ads online

3.1. Facebook

3.2. Instagram

3.3. Tiktok

3.4. Google ads keys

3.5. YouTube

3.6. Email marketing broadcast

4. E-commerce website

4.1. Haravan platform

5. Nhân sự

5.1. 1 Quản lý dự án online

5.1.1. 1 Lead content

5.1.1.1. Freelancer contents

5.1.1.2. Video viral contents

5.1.1.3. Website & e-commerce contents

5.1.1.4. Content hình ảnh quảng cáo

5.1.1.5. Content lookbook quảng cáo

5.1.1.6. Plan content tuần & tháng/ quý

5.1.1.7. Review performance contents

5.1.2. 1 Lead Social

5.1.2.1. Check content theo lịch

5.1.2.2. Upload content cho organic & ads

5.1.3. 1 Lead sàn thương mại

5.1.3.1. Upload & quản lý sản phẩm các sàn

5.1.3.2. Chạy event sale theo camp mỗi sàn: tuần, tháng, quý

5.1.3.3. Ads camp & affiliate (tiếp thị liên kết) các sàn

5.1.3.4. Check review performance sàn

5.1.4. 1 Lead ads

5.1.4.1. Chạy ads các kênh online

5.1.4.1.1. Chạy quảng bá

5.1.4.1.2. Chạy chuyển đổi

5.1.4.2. Check contents ads tránh vpcs

5.1.4.3. Check a/b test camp ads contents

5.1.4.4. Review performance ads

5.1.5. 1 Lead designer

5.1.5.1. Short video

5.1.5.2. ads video

5.1.5.3. Lookbook design

5.1.5.4. Ads design

5.1.5.5. Organic design

6. Review performance các kênh social