Jak být úspěšný ve firmě Tendromat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jak být úspěšný ve firmě Tendromat by Mind Map: Jak být úspěšný ve firmě Tendromat

1. Cíl týdenní

1.1. a)...........

1.2. b).............

2. Cíl denní

2.1. a)...............

2.2. b) ............

3. Cíl měsíční

3.1. a)......

3.2. b)..........

4. Naučit se používat vzorové eAukce

5. Týdenní zpětná vazba

6. Využívání "obchodnického účtu" smartemailing

7. Opětovné proškolení na Úvodním semináři

8. Opětovné proškolení na Pokračovacím školení

9. Společné schůzky s trenérem

10. PROČ CHCETE PRACOVAT PRO TENDROMAT? a) Peníze b) Úspěch