Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформатика by Mind Map: Інформатика

1. Project Review

1.1. Summary of Project

1.2. Timeline:

1.3. Budget:

1.4. Resources:

2. Інформація

2.1. суб'єктивна

2.2. об'єктивна

2.3. Властивості

3. Аспекти інформації

3.1. Прагматичний аспект

3.2. синтаксичній аспект

3.3. сематичний аспект

4. дані

4.1. це багатоаспектне, багатофункціональне, багатозначне поняття; у різних суспільних відносинах має різний науково формалізований зміст та сутність (в окремих випадках застосовне як синонім до подібних за змістом термінів «інформація», «відомості», «повідомлення», «сигнали», «коди» тощо

5. повідомлення

5.1. за формою подання

5.2. за суспильнім значенням

5.3. за способом приняття

6. аспекти інформації

6.1. синтаксичний аспект

6.2. сементичний аспект

6.3. прагматичний аспект

7. інформаційна система

7.1. апаратна складова

7.1.1. пристрої опрацювання

7.1.2. обладнання мережі

7.1.3. пристрої введення

7.2. програмна скаладова

8. загрози для мобільних происторїв

8.1. хакерська атака

8.2. Ботнет-мережі

8.3. DDoS-атаки