SugarCRM

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SugarCRM by Mind Map: SugarCRM

1. Wat is CRM?

1.1. Customer Relationship Managent platform

1.2. Softwarepakket: centrale database voor klanteninformatie

1.3. Beheer klantenrelaties

2. Voordelen/belang van CRM

2.1. Verhoogt efficiëntie van het bedrijf

2.2. Gerichtere marketingcampagnes

2.3. Betere samenwerking tussen verschillende afdelingen

2.4. Efficiënter maken bedrijf

2.5. Help u klanten beter en creëer duurzame klantenrelaties

3. SugarCRM: functionaliteiten sales page

3.1. Overzicht sales activiteiten en succes ervan

3.2. Overzicht sales activiteiten per werknemer

3.3. Inkomstenramingen

3.4. Beheer contracten

4. SugarCRM: functionaliteiten marketing page

4.1. Overzichtelijke sortering leads

4.2. Mogelijkheid om succes van de marketingstrategieën te zien volgens leads

4.3. Campagnes

5. Succesfactoren

5.1. Duidelijke visie en doelstellingen. M.a.w: een LT klantgerichte strategie

5.2. Realistische business case: beeld kosten en dalen

5.3. Sturing komt van bovenaf

6. Reports

6.1. Dashboards

6.2. Marketing analytics

6.3. Sales trends

6.4. Case reports

6.5. Customer profiles

7. Motieven

7.1. Kostenefficiënt

7.2. Klantenbeheer met structuur

7.3. Klantgerichte bedrijfsstrategie

7.4. Gebruiksvriendelijk

7.5. Vlottere communicatie