частини мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
частини мови by Mind Map: частини мови

1. Службові

1.1. Частка

1.1.1. Виражає додаткові відтінки значення

1.1.2. Служить для творення граматичних форм слів

1.2. Прийменник

1.2.1. Для зв'язку слів у реченні

1.2.1.1. Будова

1.2.1.1.1. Прості

1.2.1.1.2. Складні

1.2.1.1.3. Складені

1.2.1.2. Походження

1.2.1.2.1. Похідні

1.2.1.2.2. Непохідні

1.3. Сполучник

1.3.1. Зв'язок однорідних членів речення, частин речення

1.3.1.1. Суряді

1.3.1.1.1. Єднальні

1.3.1.1.2. Протиставні

1.3.1.1.3. Розділові

1.3.1.2. Підрядні

1.3.1.2.1. З'ясувальні

1.3.1.2.2. Порівняльні

1.3.1.2.3. Наслідкові

1.3.1.2.4. Міри та ступеня

1.3.1.2.5. Мети

1.3.1.2.6. Умови

1.3.1.2.7. Допусту

1.3.1.2.8. Причини

1.3.1.2.9. Часу

1.4. Вигук

1.4.1. Значення

1.4.1.1. Емоція

1.4.1.2. Спонукання

1.4.1.3. Етикету

1.4.1.4. Звуконаслідування

1.4.2. Походження

1.4.2.1. Похідні

1.4.2.2. Непохідні

1.4.3. Правопис

1.4.3.1. Дефіс

1.4.3.2. Разом

1.4.3.3. Окремо

2. Самостійні

2.1. Іменник

2.1.1. Предмет

2.1.1.1. Хто?

2.1.1.1.1. Істота

2.1.1.2. Що?

2.1.1.2.1. Неістота

2.1.2. Відміна

2.1.2.1. Перша

2.1.2.2. Друга

2.1.2.3. Третя

2.1.2.4. Четверта

2.1.3. Відмінок

2.1.3.1. Називний

2.1.3.2. Родовий

2.1.3.3. Знахідний

2.1.3.4. Давальний

2.1.3.5. Орудний

2.1.3.6. Місцевий

2.1.3.7. Кличний

2.1.4. Число

2.1.4.1. Однина

2.1.4.2. Множина

2.1.5. Рід

2.1.5.1. Чоловічий

2.1.5.2. Жіночий

2.1.5.3. Середній

2.1.6. Власні

2.1.7. Загальні

2.2. Дієслово

2.2.1. Дія, стан

2.2.1.1. Перехід

2.2.1.1.1. Перехідні

2.2.1.1.2. Неперехідні

2.2.1.2. Час

2.2.1.2.1. Теперішній

2.2.1.2.2. Минулий

2.2.1.2.3. Майбутній

2.2.1.3. Вид

2.2.1.3.1. Доконаний

2.2.1.3.2. Недоконаний

2.2.1.4. Дієвідміни

2.2.1.4.1. Перша

2.2.1.4.2. Друга

2.2.1.5. Форми

2.2.1.5.1. Інфінітив

2.2.1.5.2. Особова

2.2.1.5.3. Безособова

2.2.1.5.4. Дієприкметник

2.2.1.5.5. Дієприслівник

2.3. Займенник

2.3.1. Указує на особу, предмет

2.3.1.1. Число

2.3.1.1.1. Однина

2.3.1.1.2. Множина

2.3.1.2. Відміна

2.3.1.3. Розряди

2.3.1.3.1. Відносні

2.3.1.3.2. Зворотній

2.3.1.3.3. Питальні

2.3.1.3.4. Означальні

2.3.1.3.5. Присвійні

2.3.1.3.6. Особові

2.3.1.3.7. Неозначені

2.3.1.3.8. Заперечні

2.3.1.3.9. Вказівні

2.4. Прикметник

2.4.1. Ознака

2.4.1.1. Рід

2.4.1.1.1. Середній

2.4.1.1.2. Жіночий

2.4.1.1.3. Чоловічий

2.4.1.2. Число

2.4.1.2.1. Однина

2.4.1.2.2. Множина

2.4.1.3. Залежність від іменника

2.5. Числівник

2.5.1. Порядок при лічбі

2.5.1.1. Порядкові

2.5.1.1.1. Котрий?

2.5.2. Кількість предметів

2.5.2.1. Кількісні

2.5.2.1.1. Скільки?

2.5.3. Будова

2.5.3.1. Прості

2.5.3.2. Складні

2.5.3.3. Складені

2.5.4. Відмінок

2.5.4.1. Називний

2.5.4.2. Родовий

2.5.4.3. Давальний

2.5.4.4. Знахідний

2.5.4.5. Орудний

2.5.4.6. Місцевий

2.5.5. Число

2.5.5.1. Однина

2.5.5.2. Множина

2.5.6. Рід

2.5.6.1. Чоловічий

2.5.6.2. Жіночий

2.5.6.3. Середній

2.6. Прислівник

2.6.1. Ознаку дії, стану. час і місце дії

2.6.1.1. у якій мірі?

2.6.1.2. чому? як?

2.6.1.3. навіщо? звідки?

2.6.1.4. коли? де? куди?

2.6.2. Не змінний