OPISKELUTAIDOT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OPISKELUTAIDOT by Mind Map: OPISKELUTAIDOT

1. LUENNOT

1.1. omat muistiinpanot

1.2. kysymykset, jos epäselvää

1.3. keskusteluihin osallistuminen

2. TENTTI

2.1. kokonaisuus

2.2. aiemmat kokemukset

2.3. muistitekniikat

3. LUKIJANA

3.1. tiivistelmät

3.2. muistiinpanot kappaleittain

4. KIRJOITTAJANA

4.1. alleviivaukset

4.2. esimerkit

4.3. huomautukset

4.4. tiivistelmät

4.5. essee

4.5.1. oletukset

4.5.2. näkemykset

4.5.3. väitteet

4.6. referaatti

4.7. oppimispäiväkirjat

4.7.1. toteutus

4.7.2. tavoitteet

4.7.3. palaute

5. ITSENÄINEN OPISKELU

5.1. vastuu

5.2. suunnitelma

5.3. ajankäyttö

6. RYHMÄN JÄSENENÄ

6.1. selkeä tavoite

6.1.1. yhteinen kokonaisuus

6.2. tasavertainen osallistuminen

6.3. työpanos

6.4. yhteistyötaidot

6.5. vuorovaikutustaidot

6.6. viestintä

6.7. suunnittelu

7. PROJEKTIOPISKELU

7.1. menettelytavat

7.1.1. taito käytää niitä

7.2. sitoutuminen

7.3. motivaatio

7.4. itseohjautuvuus

7.5. reflektointikyky

8. ESIINTYMISTAITONI

8.1. toteutus

8.2. havainnointi

8.3. vuorovaikutustaidot

8.4. johtopäätökset

8.5. näkökannat

8.6. jännitys

9. TIEDONHANKINTA

9.1. päiväys

9.2. tuottaja

9.3. lähdeluettelo