Pelajar Tidak Berdisiplin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pelajar Tidak Berdisiplin by Mind Map: Pelajar Tidak Berdisiplin

1. Akibat diabaikan

1.1. Masyarakat

1.1.1. Dipandang serong

1.1.2. Masyarak dilambangkan dengan perbuatan mereka

1.2. Keluarga

1.2.1. Mencemar nama baik keluarga

1.2.2. Memalukan ibu bapa

1.3. Diri Pelajar

1.3.1. Maruah diri hilang

1.3.2. Hidup tidak tentu arah

2. Peranan

2.1. Ibu Bapa

2.1.1. Memerhatikan Pelajar

2.2. Guru-guru

2.2.1. Memberikan Didikan yang secukupnya

2.3. Rakan-rakan

2.3.1. Mempengaruhi rakan dengan perbuatan yang positif

2.4. Diri sendiri

2.4.1. Sentiasa berfikiran rasional dan positif

3. Sebab-Sebab

3.1. Pengaruh

3.1.1. Internet

3.1.2. Rakan-rakan

3.1.3. Budaya

3.1.4. Siaran Televisyen

3.2. Pengabaian

3.2.1. Ibu bapa

3.2.2. Guru-guru

3.2.3. Keluarga

3.3. Kekurangan

3.3.1. Pelajaran

3.3.2. Harta

3.3.3. Ilmu agama

4. Siapa yang patut dipersalahkan?

4.1. Ibu bapa?

4.2. Keluarga?

4.3. Guru?

4.4. Rakan-rakan?

5. Cara mengatasi

5.1. Didikan

5.1.1. Agama

5.1.2. Moral

5.1.3. Sosial

5.2. Perhatian

5.2.1. Mengawasi perlakuan pelajar

5.2.2. Sentiasa bertanyakan

5.2.2.1. Ke mana?

5.2.2.2. Dari mana?

5.2.2.3. Buat Apa?