Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Drevniy Egipet by Mind Map: Drevniy Egipet

1. Territoriya

1.1. reki

1.1.1. LEYLA

1.2. zanatiya naseleniya

2. Stolici

2.1. pervaya

2.2. vtoraya

2.3. SAYYARA

3. Religiya

3.1. bogi

3.2. obradi

3.2.1. TAMELLA

3.3. QERENFİL

4. Kultura

4.1. izobreteniya

4.2. nauki

4.3. afayet

5. Faraoni

5.1. drevneye carstvo

5.2. srednee carstvo

6. Piramidi

6.1. samaya bolshaya

6.2. samaya drevnaya

6.3. samaya bogataya

7. Mənsurə

7.1. Vera

8. AYNURA