Cloud computing

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cloud computing by Mind Map: Cloud computing

1. Wat ?

1.1. Overal aan elektronische bestanden geraken

1.2. Meerdere gebruikers kunnen aan de bestanden aan.

1.3. Via internet bestanden oproepen

1.4. Virtuele opslagplaats

2. Opmerkzame veranderingen

2.1. public & private komen samen naar mekaar toe

2.2. Grotere aantal gebruikers

3. Hoe

3.1. Op maat gemaakte software

3.2. Softwarepakket aangeboden voor elke gebruiker

3.3. speciale softwarepakket voor en specifieke groep gebruikers

4. kenmerken

4.1. Opvraagbaar

4.2. Wijzigbaar

4.3. Enkel toegankelijk via netwerk

5. Soorten- op basis van:

5.1. Locatie

5.1.1. public

5.1.2. private

5.1.3. hybrid

5.1.4. community

5.2. Diensten

5.2.1. Saas

5.2.1.1. Software as a service

5.2.2. PaaS

5.2.2.1. Platform as a service

5.2.3. IaaS

5.2.3.1. infrastructure as a service

6. Motieven?

6.1. Besparingen

6.1.1. Minder verplaatsingskosten

6.1.2. Minder papierverbruik

6.2. vergemakkelijking

6.3. Flexibiliteit

6.3.1. Mensen kunnen meteen het gewenste document oproepen

6.3.2. Stapje voor op de concurrenten

6.3.2.1. Meteen over de gewenste info beschikken

6.3.2.2. Directe service

6.3.2.3. Aangepaste documenten beschikbaar stellen voor de klant

7. Aanbieders

7.1. Nationaal

7.1.1. Weinig

7.2. Internationaal

7.2.1. Zeer veel