Cloud Computing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cloud Computing by Mind Map: Cloud Computing

1. Vormen

1.1. Software as a Service

1.2. Platform as a Service

1.3. Infrastructure as a Service

1.4. ...

2. Kenmerken

2.1. Via netwerk

2.2. Externe aanbieder

2.3. Service

2.4. Complexe (wolk) structuur

3. Voordelen

3.1. Kosten

3.2. Bereikbaarheid en mobiliteit

3.3. Schaalbaar op maat van onderneming en groei

3.4. Veilige opslag

3.5. Duurzaam en efficient

3.6. Know-how van gespecialiseerde aanbieder

4. Nadelen

4.1. Wetgeving loopt achter

4.2. Veiligheid

4.3. Afhankelijk

4.4. Zelf weinig controle

4.5. Kosten

5. Evolutie

5.1. Integratie van Datacommunicatie en datamangagement

5.2. Steeds meer services aangeboden

5.3. Groeiende mobiliteit van data

6. Belangrijke spelers

6.1. Sun

6.2. Google

6.3. VMWare

6.4. IBM

6.5. Oracle

6.6. Microsoft