Nitq hissələri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nitq hissələri by Mind Map: Nitq hissələri

1. Əsas

1.1. İsim

1.1.1. nə?

1.1.2. kim?

1.1.3. hara?

1.2. Sifət

1.2.1. necə?

1.2.2. nə cür?

1.2.3. hansı?

1.3. Say

1.3.1. neçə?

1.3.2. nə qədər?

1.3.3. neçənci?

1.4. Əvəzlik

1.5. Feil

1.6. Zərf

2. Köməkçi

2.1. Qoşma

2.1.1. kimi

2.1.2. tərəf

2.2. Bağlayıcı

2.2.1. və

2.2.2. ilə

2.3. Ədat

2.3.1. ən

2.3.2. tək

2.4. Modal sözlər

2.4.1. məncə

2.4.2. fikrimcə

2.5. Nida

2.5.1. uff

2.5.2. ay can ,ay can